Henkilöprofiili

Kaisu Rättyä

yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
| Sub unit: Kasvatustieteet

Oma esittely

kirjallisuuskasvatuksen dosentti (Helsingin yliopisto)

docent/adjunct professor (literary education, University of Helsinki)

Työtehtävät

Äidinkielen ja kirjallisuuden yliopistonlehtori

Aineenopettajan pedagogisten opintojen vastuuopettaja 

Teaching

senior lecturer, L1 (Finnish) and literature education

  • Pedagogical studies for subject teachers of L1 and literature education: courses Subject didactics 1 (5 ects), Subject didactics 2 (5 ects), Research in subject didactics (7 ects); 
  • Subject didactic studies for class teachers (L1 education, Children's Literature)

Research

Literature education; grammar education and teaching mehtods; assessment methods; master thesis and doctoral thesis supervision

Osaamisalueiden kuvaus

äidinkielen ja kirjallisuuden ainedidaktiikka, ainedidaktinen tutkimus, kirjallisuuskasvatus, kielitiedon opetus, arviointi

 Tutkijaprofiili ja julkaisut ResearchGatessa https://www.researchgate.net/profile/Kaisu_Raettyae/contributions