Hyppää pääsisältöön

Juuda Tamminen

apurahatutkija, väitöskirjatutkimus
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitejuuda.tamminen [at] tuni.fi
Keskustakampus

Oma esittely

Olen apurahatutkija Koneen Säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa Tila, oikeudenmukaisuus ja arkipäivän demokratia (2022-2025). Tutkimuksessani tarkastelen Helsingin kaupungin etsivän lähityön jalkautuvaa toimintaa asunnottomien ja palveluiden ulkopuolella olevien ihmisten parissa. Tutkimus käsittelee jalkautuvien työntekijöiden ja heidän asiakkaidensa välistä vuorovaikutusta ja kuinka ihmisten luottamus (ja epäluottamus) järjestelmään ja ammattilaisiin rakentuu. Tutkimus tuottaa laadullista tietoa ihmisten arkielämän toimijuudesta ja osallisuudesta sellaisissa tilanteissa, joissa henkilö on yhteiskunnallisesti heikossa asemassa ja kohtaa haasteita peruspalveluiden käytössä.

Osaamisalueiden kuvaus

Kaupunkitutkimus ja etnografiset menetelmät

Tieteenalat

Sosiaalipolitiikka