Henkilöprofiili

Jussi Rantala

Staff Scientist
Jussi Rantala

Työtehtävät

Vastaan Centre for Immersive Visual Technologies (CIVIT) -tutkimusinfrastruktuurista Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Toimin myös tutkijana Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimuskeskuksessa (TAUCHI).

Osaamisalueiden kuvaus

Ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus, moniaistinen vuorovaikutus, tuntoaisti, hajuaisti, virtuaalitodellisuus.