Henkilöprofiili

Jussi Koivuniemi

yliopistotutkija
Sub unit: Historia ja filosofia |
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oma esittely

Olen yliopistotutkija ja dosentti yhteiskuntatieteiden tiedekunnan historian oppiaineessa. Olen työskennellyt Tampereen yliopistossa vuodesta 1995 lähtien ensin väitöskirjatutkijana ja sitten erilaisissa projekteissa. Valmistuin filosofian maisteriksi Tampereen yliopiston Suomen historian oppiaineesta vuonna 1990 ja väittelin filosofian tohtoriksi joulukuussa 2000. Olen tutkijanurallani keskittynyt teollistumisen talous- ja sosiaalihistoriaan sekä kaupunki- ja paikallishistoriaan. 

Ensimmäinen merkittävä julkaisuni oli Nokian ja Pirkkalan paikallishistoria, joka oli nuorelle tutkijalle erittäin opettavainen työtehtävä. Mielenkiintoa lisäsi vielä, että kyse oli kotikaupungistani. Lopulta tein väitöskirjanikin tehdasyhdyskunnan sosiaalisesta järjestyksestä, missä Nokia oli tutkimukseni esimerkkitapaus. Paikallishistoriallista tutkimusta jatkoin väitöskirjan jälkeenkin, kun sain mahdollisuuden kirjoittaa Porin kaupungin toisen maailmansodan jälkeistä historiaa. Tässä työssä pääsin jälleen käsittelemään myös tehdaspaikkakunnan rakenteiden muuttumista ja deindustrialisaatiota, joka teema on ollut sen jälkeenkin ja edelleen vahvasti töissäni mukana. Olin merkittävästi mukana Tampereen yliopistossa suoritetussa Porin kaupungin ja Satakuntaliiton rahoittamassa Satakunnan historiahankkeen kahdessa niteessä. 

Porin ja Satakunnan töiden kautta tieni vei porilaisen monialayhtiön Rosenlewin pariin. Omalla aktiivisuudellani sain sekä yhtiön historian että sen yhden toimitusjohtajan elämäkertatyön vastuulleni ja yliopiston piiriin. Yrityshistorian kirjoittaminen oli sekä mielenkiintoinen että tutkimuksellisesti antoisa hanke, mikä sopivasti täydensi osaamistani. Olen sen jälkeen kirjoittanut sekä Pirkanmaan Osuuskaupan että Tampereen lentokonetehtaan historiat. Työn alla on tällä hetkellä Finlaysonin puuvillatehtaan historia. Vuorineuvos Sven-Erik Rosenlewin elämäkerran kirjoittaminen oli aivan uudentyyppinen hanke, johon aikaisemmat työni johti. Tämä oli niin kirjoitusprojektina kuin tutkimuksellisesti erittäin hyödyllinen kokemus. Finlayson työ valmistuu vuonna 2020 ja seuraavaksi pääsen jälleen kaupunki- ja paikallishistoriallisen tutkimuksen pariin Tampereen kaupungin historiaprojektissa.

Työn ulkopuolella aikani menee tiiviisti perheen ja liikuntaharrastusteni parissa.

Työtehtävät

Tehtäväni Tampereen yliopistossa keskittyvät eri tutkimushankkeisiin. Finlayson yhtiön historia valmistuu vuonna 2020 ja Tampereen kaupungin historia uusimmilta vuosikymmeniltä vuonna 2023. Näissä molemmissa hankkeissa on myös muita tekijöitä. Opetukseen ei työtehtävieni takia jää paljon aikaa, mutta annan sillin tällöin irtoluentoja. Samoin pro gradun tarkastuksia ja muiden opinnäytetöiden ja käsikirjoitusten tarkastuksia tulee toisinaan tehtäväksi.

Osaamisalueiden kuvaus

Tärkein osaamisalueeni on talous- ja sosiaalihistoriallinen historiantutkimus. Pääpaino on laaja-alaisesti teollistumisen historiassa ja paikallishistoriassa sekä yrityshistoriassa. Tähän liittyen minulla on myös pitkä tutkimustausta deindustralisaation tutkimuksessa, mikä jatkuu myös Finlaysonin ja Tampereen historiahankkeissa. 

Osaamiseeni kuuluu myös sekä tieteellisten että populaarien historiakirjojen toteuttaminen niin tutkimuksellisesti kuin kielellisesti korkeatasoisesti. Kirjahankkeet on myös toteutettu sovitussa aikataulussa.