Henkilöprofiili

Julia Souma

väitöskirjatutkija
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
| Sub unit: Kielet | Tieteenala: Venäjä

Oma esittely

Väitöskirja "Diplomaattinen "EI": kieltäminen ja salliminen Suomi-Venäjä -valtiosopimuksissa".

Väitöskirjassa tutkitaan kieltämisen ja sallimisen ilmaisemista diplomaattisessa diskurssissa Suomi-Venäjä -valtiosopimuksissa monikielisen rinnakkaiskorpuksen pohjalta. Kieltäminen ja salliminen ovat keskeisiä kategorioita diplomaattisessa diskurssissa. Ne ovat ikivanhoja tapoja säännöstellä ihmisten käytöstä ja kuuluvat oikeudellisen sääntelyn pääkeinoihin. Kieltämisen ja sallimisen epätarkka välittäminen voi johtaa erimielisyyksiin ja kiistoihin erityisesti monikulttuurisessa kanssakäymisessä.

Tutkimuksessa analysoidaan, kuinka yleisiä ja vakavia ovat eroavaisuudet kieltämisen ja sallimisen ilmaisemisessa suomalais-venäläisissä sopimusteksteissä ja vievätkö ne mahdollisiin väärinymmärryksiin ja ristiriitoihin. Lisäksi tutkimus näyttää, miten kieltämisen ja sallimisen ilmaisemistavat ovat muuttuneet suomalaisvenäläisissä valtiosopimuksissa ajan kuluessa poliittisesta tilanteesta riippuen.

Tutkimusaineistona on ainutlaatuinen rinnakkaiskorpus, joka sisältää kaikki kahden valtion välissä solmitut valtiosopimukset. Tämä tutkimus on yksi ensimmäisistä valtiosopimusten kielen tutkimuksista, joka suoritetaan suurella aineistolla sekä kvantitatiivisilla että kvalitatiivisilla korpusmenetelmillä harvinaisessa kieliparissa suomi–venäjä.