Henkilöprofiili

Jukka Viljanen

professori, julkisoikeuden professori
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Hallintotieteet

Oma esittely

Olen julkisoikeuden professori ja julkisoikeuden opintosuunnan vastuuprofessori. Olen aikaisemmin toiminut mm. julkisoikeuden yliopistonlehtorina ja hoitanut julkisoikeuden professorin tehtävää. Olen toiminut myös vierailevana tutkijana Utrechtin yliopistossa, Alankomaiden ihmisoikeusinstituutissa (SIM). Olen Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman ALL-YOUTH hankkeen osahankkeen johtaja. Olen toiminut pitkään eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja oikeusministeriön asiantuntijana perus- ja ihmisoikeuskysymyksissä.   

Työtehtävät

Lukuvuonna 2019-2020 vastaan kursseista HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso, HALJUS 22 Julkisoikeuden syventävä tutkimusjakso ja HALJUS 99 Julkisoikeuden pro gradu tutkielma ja seminaari ja JKKYOA11 Oikeus ja politiikka. Lisäksi opetan jaksolla KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen. Vastaan myös julkisoikeuden jatkokoulutusseminaareista.  

Osaamisalueiden kuvaus

Julkisoikeus, valtiosääntöoikeus, perus- ja ihmisoikeudet, Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin