Henkilöprofiili

Juha Hartikainen

yliopisto-opettaja, rakennetekniikka
Rakennetun ympäristön tiedekunta
| Sub unit: Rakennustekniikka