Henkilöprofiili

Josefina Sipinen

väitöskirjatutkija
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Politiikan tutkimus

Oma esittely

Viimeistelen valtio-opin alan väitöskirjaani, jossa tutkin maahanmuuttotaustaisia ehdokkaita vuoden 2017 kuntavaaleissa. Miksi ja miten he päätyivät ehdolle? Entä miten puolueet suhtautuvat maahanmuuttotaustaisten ehdokkaiden rekrytointiin? Tutkimustani rahoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS).

Työskentelen lisäksi tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Education, Political Efficacy and Informed Citizenship (EPIC). Tutkimme sitä, miten sosioekonominen tausta ja koulutus muokkaavat nuorten kansalaispätevyyttä eli heidän kokemustaan siitä, miten he ymmärtävät politiikkaa ja poliittisia prosesseja ja kokevat voivansa vaikuttaa niihin. 

Vuosina 2015-2019 toimin tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Consortium of Trust Research – Pathways to Political Trust (CONTRE), jossa tutkittiin poliittista luottamusta.

Työtehtävät

Opetus

Lukuvuosi 2020-2021

Luentokurssi: Ulkomaalaistaustaisten poliittinen kiinnittyminen Suomessa, järjestetään ajalla 19.10.-13.12.2020

Lukuvuosi 2017-2018

Tutkimuskurssi: Miten asiantuntijat kommentoivat vuoden 2018 presidentinvaaleja mediassa? (yhdessä Mikko Poutasen kanssa)

     Lue tutkimuskurssin tuotoksista Politiikasta.fi-lehden artikkeli Kaiken maailman dosentteja vai aitoja asiantuntijoita mediassa? (25.4.2018)

Lukuvuosi 2016-2017

Lukupiiri poliittisesta äänestyskäyttäytymisestä (yhdessä Aino Tiihosen kanssa)

Tutkimuskurssi: Äänestysaktiivisuus ja puoluevalinta kevään 2017 kuntavaaleissa (yhdessä Maria Bäckin, Johanna Peltoniemen ja Aino Tiihosen kanssa)

Lukuvuosi 2015-2016

Tutkimuskurssi: Poliittinen luottamus (yhdessä Elina Kestilä-Kekkosen, Maria Bäckin ja Aino Tiihosen kanssa)