Henkilöprofiili

Joonas Kalari

yliopisto-opettaja, liikuntakasvatus
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
| Sub unit: Kasvatustieteet

Työtehtävät

Liikuntapedagogiikkan ja -didaktiikan opetus luokanopettajien monialaisissa ja varhaiskasvatuksen opettajien ammatillisissa sekä liikunnan valinnaisissa opinnoissa.

Osaamisalueiden kuvaus

Lasten ja nuorten liikunnallinen kehittyminen, liikunnan pedagogiikka ja didaktiikka, liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen.