Henkilöprofiili

Johanna Liljeroos-Cork

tutkija
Johanna Liljeroos-Cork

Oma esittely

Työskentelen tutkijana Prodigial-tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan infrarakentamisen tuottavuutta. Aikaisemmin olen työskennellyt tutkijana mm. pohjoismaisessa turvallisuusteknologioden ja yhteiskunnallisten arvojen huippuyksikössä NordSTEVAssa. Tutkimustyön ohessa opetan julkisen talousjohtamisen opintosuunnassa Johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

Osaamisalueiden kuvaus

Infrarakentamisen tuottavuus, arvonluontilogiikat, turvallisuushallinto, oppilaitosturvallisuus, julkinen hallinto, korkeakouluhallinto, organisaatiotiede