Henkilöprofiili

Jani Wacker

yliopistonlehtori, julkisoikeus
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Hallintotieteet

Oma esittely

Toimin julkisoikeuden yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Tutkimuksessani ja opetuksessani olen erikoistunut finanssihallinto-oikeuteen eli julkisen talouden oikeudelliseen sääntelyyn Suomessa ja Euroopan unionissa.

Työtehtävät

Julkisoikeuden opetuksessa vastaan seuraavista opintojaksoista: HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet, HALJUA25 Julkistalousoikeus ja HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus. Lisäksi olen ohjannut seminaariryhmiä julkisoikeuden kandidaatti- ja graduseminaareissa. Tutkimukseni kohdistuu pääosin finanssihallinto-oikeuden ja valtiosääntöoikeuden alueelle. Toimin julkisoikeuden työharjoitteluun liittyvänä yhdyshenkilönä.

Osaamisalueiden kuvaus

Finanssihallinto-oikeus ja valtiosääntöoikeus, esimerkiksi: valtion yhtiöomistusten omistajaohjaus, Euroopan unionin talous- ja rahaliitto (EMU), valtion suvereenisuuskysymykset.