Henkilöprofiili

Jan-Erik Johanson

professori, hallintotiede
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Hallintotieteet

Oma esittely

Johanson on hallintotieteen professori. Aiemmin hän on toiminut julkisen talousjohtamisen professorina Tampereen yliopistossa ja sitä ennen muun muassa yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Johanson toimii Suomen Akatemian rahoittaman hybridiorganisaatioita käsittelevän hankkeen varajohtajana. Hän toimi julkisyksityisiä terveyspalveluita tutkivan Tekes projektin johtajana 2014-2016 ja arvonluontia digiajassa käsittelevän TEKES projektin 2015-2018 jäsenenä. 

Johanson on toiminut tutkimustehtävissä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksessa, Suomen Kaupunkiliitossa ja Helsingin kaupungilla. Eu -rahoitteisten projektien innovatiivisuus, Eläkehallinnon tutkimus ja työryhmien verkostojen tutkimus aiemmissa Suomen Akatemian rahoittamissa projekteissa ovat olleet hybridiallinnan ja strategisen johtamisen ohella Johansonin viimeaikaisia kiinnostuksen kohteita.

Osaamisalueiden kuvaus

Julkinen hallinto, julkinen politiikka, strateginen johtaminen, hybridiorganisaatiot