Henkilöprofiili

Jaana Parviainen

yliopistotutkija

Oma esittely

Olen filosofian dosentti ja yliopistotutkija Tampereen yliopistossa. Tutkin tietämättömyydestä ja dis/misinformaatiosta syntyviä ongelmia ja haasteita asiantuntijuudelle sekä tekoälyn eettisiä ja sosiaalisia vaikutuksia asiantuntijatyöhön jälkikapitalistisessa yhteiskunnassa. Filosofinen asiantuntemukseni koskee sosiaalista epistemologiaa, teknologian filosofiaa ja ruumiillisuuden tutkimusta.

Työtehtävät

Yliopistotutkija ja tutkimuksen johtaminen

Osaamisalueiden kuvaus

Teknologian filosofia, fenomenologia, ruumiillisuuden tutkimus, sosiaalinen epistemologia, ammattietiikka