Hyppää pääsisältöön

TUNI Groups -ohjeita

Tampereen yliopisto ja TAMK

Tiedostojen lataaminen

Alla ohjeet, kuinka tiedostot pystyy lataamaan Tuni Groupsista omalle koneelle tai omalta koneelta Tuni Groupsiin sekä miten SharePointin uudet kansiot saa näkyviin myös Teamsissä.

1. Tiedostojen lataaminen Tuni Groupsista tietokoneelle

Tiedostot ladataan tietokoneelle zip-pakettina, joka puretaan sitten haluttuun sijaintiin. Huom! OneNote-muistiot eivät siirry, koska ne toimivat eri tavalla kuin muut tiedostot.
 

 • Avaa Tuni Group -ryhmän SharePoint-tiedostokirjasto selaimessa.
 • Valitse tiedostot ja kansiot, joka haluat ladata tietokoneelle. Huom! Jos tiedostoja on paljon tai ne ovat tiedostokooltaan isoja, et välttämättä pysty lataamaan kaikkea yhdellä kerralla. On suositeltavaa ladata tiedostot pääkansiotasolta tietokoneelle yksi kansio kerrallaan.
 • Klikkaa Download-painiketta
   
  Download-painike tiedostojen yläpuolella
 • Valituista tiedostoista tehdään zip-paketti, joka tallennetaan oletuksena tietokoneen Lataukset/Downloads-kansioon. Voit tarkistaa selaimessa tiedostojen tallennuspaikan painamalla näppäimistön CTRL-painike pohjassa J-näppäintä.

2. Tiedostojen lataaminen olemassa olevasta Microsoft 365 -ryhmästä tietokoneelle

Valituista tiedostoista tehdään zip-paketti, joka tallennetaan oletuksena tietokoneen Lataukset-kansioon. Voit tarkistaa selaimessa tiedostojen tallennuspaikan painamalla näppäimistön CTRL-painike pohjassa J-näppäintä.

OneDrive_kuluva_päivä Lataukset-kansiossa

 

 • Avaa tiedostosijainti, jossa ladattu zip-tiedosto on.

 • Klikkaa zip-paketin päällä hiiren oikealla painikkeella ja valitse Extract All… Jos käytät OneDrive-synkronointiohjelmaa, voit purkaa zip-paketin suoraan tietokoneelle synkronoituun kansioon. Tarkempi ohje synkronointiin löytyy tältä sivulta.

 • Valitse paikka, johon haluat purkaa tiedostot. Oletuksena purettaville tiedostoille luodaan zip-paketin nimeä vastaava kansio samaan tiedostosijaintiin.


2.1. Tiedostojen vienti TUNI Groupsiin selaimen kautta

 • Avaa TUNI Groups -ryhmän SharePoint-tiedostokirjasto. Löydät ryhmän tiedostokirjaston, kun avaat TUNI Groups -etusivun ja klikkaat ryhmäkortissa olevaa Sovellusvalikko-painiketta (kolme pistettä). Valitse Go To Files.

Sharepoint-tiedostokirjasto löytyy kolmen pisteen takaa - Go to Files

 

 • Valitse Upload - Folder, jos tiedostot ovat tietokoneella kansiossa.

 • Valitse Upload - Files, jos lataat yksittäisiä tiedostoja.

 • Lataa kansiossa olevat alikansiot yksi kerrallaan tiedostokirjastoon, jos tiedostoja on suuria määriä yli gigatavun. Jos tiedostoja ei ole isoja määriä, voit ladata kansion kokonaan ja siirtää alikansiot päätasolle tiedostokirjastossa.

 • Valitse tietokoneelta ladattava kansio ja klikkaa Upload-painiketta, jos selain kysyy vahvistusta lataukselle.

 • Avaa tiedostokirjastoon ladattu kansio, valitse kaikki kansion sisällä olevat tiedostot ja klikkaa Move to -painiketta.

Avaa kansio, valitse tiedostot ja klikkaa Move to -painiketta tiedostojen yläpuolelta
 • Valitse Current Library ja sen jälkeen klikkaa Move here -painiketta.

 • Voit poistaa tyhjän kansion.

2.2.Tiedostojen vienti TUNI Groupsiin OneDrive-synkronointiohjelman avulla

Voit synkronoida ryhmän tiedostot tietokoneelle asennetun OneDrive-synkronointiohjelman avulla. Synkronointiohjelmaa voi käyttää myös ilman internet-yhteyttä, mutta silloin pitää tarkistaa, että tiedoston synkronoituvat O365-pilveen internet-yhteyden ollessa käytössä.

Kun teet muutoksia tietokoneelle synkronoituihin tiedostoihin, samat muutokset tehdään verkossa oleviin tiedostoihin. Jos muokkaat tiedostoja verkossa selaimen kautta, tulevat muutokset tietokoneelle synkronoituihin tiedostoihin. Jos poistat tiedostoja selaimen kautta ryhmän tiedostokirjastoista, poistuu tiedosto myös tietokoneelle synkronoidusta kansiosta.

OneDrive icon
 • Avaa TUNI Groups -ryhmän SharePoint-tiedostokirjasto selaimessa. Löydät ryhmän tiedostokirjaston, kun avaat TUNI Groups -etusivun ja klikkaat ryhmäkortissa olevaa Sovellusvalikko-painiketta (kolme pistettä ...) ja valitse Go To Files.

 • Klikkaa tiedostokirjastosivulla Sync-painiketta.

 • Klikkaa Open OneDrive, jos selain kysyy lupaa avata sovellusta.

  • OneDrive-ikkuna aukeaa. Ensimmäisellä käyttökerralla saat ohjeet synkronointia varten. Klikkaa Start sync -painiketta.

 • Ryhmän SharePoint-tiedostokirjasto tulee näkyviin tietokoneen tiedostonäkymään TUNI.fi kansion alle.

•	Ryhmän SharePoint-tiedostokirjasto tulee näkyviin tietokoneen tiedostonäkymään TUNI.fi kansion alle.
 • Avaa tiedostosijainti, jossa siirrettävät tiedostot ovat.

 • Valitse kansiossa olevat siirrettävät tiedostot ja kopioi ne leikepöydälle.

 • Avaa tietokoneelle synkronoitu ryhmän SharePoint-kirjasto ja liitä tiedostot kirjastoon.

  • Jos tiedostot ovat zip-paketissa, voit purkaa zip-paketin suoraan tietokoneelle synkronoituun kansioon klikkaamalla zip-paketin päällä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Extract All…

 • Valitse tietokoneelle synkronoitu ryhmän uusi tiedostokirjasto klikkaamalla Browse… -painiketta
OneDrive-synkronointiohjelma synkronoi tiedostot ja tiedostokirjaston kuvake muuttuu vihreäksi, kun on valmista.
 • OneDrive-synkronointiohjelma alkaa synkronoimaan tiedostoja verkkoon.

 • Kun tiedostot ovat synkronoitu verkkoon, tiedostokirjaston kuvake vaihtuu päivitysikonista vihreäksi ikoniksi.

 

TUNI Groups -ryhmän tiedostokirjastoon tuodut kansiot ja tiedostot näkyviin Teams-näkymässä

Uuteen TUNI Groupsin Teams-tiimitilaan mennessäsi näet ainoastaan yhden kanavan: Yleinen (General). Jokaisella kanavalla on Tiedostot-välilehti (Files), johon voi tallentaa ja luoda tiedostoja ja jonne viedään myös kanavalla jaetut tiedostot. Jos olet kopioinut kansioita TUNI Groups -ryhmän SharePoint-tiedostokirjastoon, et näe tiedostoja Teams-tiimitilassa. Tiedostot täytyy siirtää Yleinen-kanavan kansioon tai voit luoda Teams-tiimitilaan samannimiset kansiot kuin SharePointin juurikansiossa, jotta saat tiedostot näkyviin myös Teams-tiimitilassa. Voit myös linkittää halutessasi koko SharePoint-tiedostokirjaston erilliseksi välilehdeksi kanavaan.

Haluan kaikki siirretyt tiedostot Yleinen-kanavan kansioon

 • Teams-tiimitilassa Yleinen-kanavan Tiedostot-välilehdellä klikkaa Avaa SharePointissa (Open in Sharepoint) -painiketta
Sharepoint-library
 • Klikkaa SharePoint-sivustossa vasemmassa navigaatiossa olevaa Tiedostot-linkkiä
Files
 • Valitse kaikki kansiot ja tiedostot, lukuun ottamatta Yleinen-kansio, jotka haluat siirtää Yleisen-kanavan kansioon
Select files
 • Valitse Siirrä kohteeseen (Move), Nykyinen Kirjasto (Current Library) ja Yleinen (General)
Current library
 • Siirretyt kansiot ja tiedostot tulevat näkyviin Yleinen-kansion alle ja ne näkyvät myös Teams-tiimitilan Yleinen-kanavan Tiedostot-välilehdellä.
Team view

Haluan SharePoint-tiedostokirjastossa juuritasolla olevat kansiot omiksi kanaviksi

 • Teams-tiimitilassa Yleinen-kanavan Tiedostot-välilehdellä klikkaa Avaa SharePointissa (Open in Sharepoint) -painiketta
Sharepoint-library
 • Klikkaa SharePoint-sivustossa vasemmassa navigaatiossa olevaa Tiedostot-linkkiä
Files
 • Tarkista juuritasolla olevat kansioiden nimet.
Folders
 • Avaa Teams-tiimitila ja klikkaa tiimin nimen oikeassa reunassa oleva valikkopainiketta (kolme pistettä) ja valitse Lisää kanava
Add channel
 • Nimeä kanava siten, että siitä tulee samanniminen sen juuritasokansion kanssa, jonka tiedostot haluat näkyviin omalle kanavalle
channel name
 • Tee samat toimenpiteet muillekin juuritasolla oleville kansioille

 

Files

 

Haluan linkittää kanavalle koko tiedostokirjaston omaksi välilehdeksi

 • Avaa Teams-tiimitila ja kanava, johon haluat lisätä koko tiedostokirjaston.
 • Klikkaa kanavalla välilehtien otsikkotasolla olevaa + painiketta.
Crete new tab
 • Valitse Tiedostokirjasto (Document Library)
File library
 • Valitse listalta ryhmän nimeä vastaava SharePoint-sivusto ja klikkaa Seuraava
TG Group
 • Valitse Tiedostot (Documents)
Douments library
 • Voit halutessasi nimetä välilehden ja lopuksi klikkaa Tallenna (Save)
Rename and save
 • Tiedostokirjasto tulee näkyviin välilehdelle kokonaisuudessaan
Library view

IT Helpdesk
0294 520 500
it-helpdesk [at] tuni.fi
helpdesk.tuni.fi

Julkaistu: 13.8.2019
Päivitetty: 16.5.2022