Hyppää pääsisältöön

Tulostuspolitiikka

Tampereen yliopisto ja TAMK

Tulostuspolitiikka, 1.8.2022

1. Monitoimilaitteiden sijoittelun periaatteet ja käyttöoikeudet

Monitoimilaitteiden sijaintipaikat on määritelty laitetoimittajan ennakkokartoituksen suositusten perusteella.

 • Pääsääntöisesti kiinteistöjen jokaiseen kerrokseen pyritään sijoittamaan monitoimilaite
 • Kerrosalaltaan vähäisissä tai käyttäjämäärältään pienissä kohteissa monitoimilaite sijoitetaan tarkoituksenmukaisimpaan kerrokseen
 • Monitoimilaitteet sijoitetaan yleensä arkkitehtisuunnittelussa kopiokoneelle varattuun tilaan
 • Laitesijoittelu ei saa estää hätäpoistumisteiden käyttöä eikä kaventaa käytäviä alle palomääräysten mukaisten poistumisleveyksien
 • Tietohallinto vastaa ajantasaisen laiterekisterin ja sijaintiedon ylläpitämisestä

 

Monitoimilaitteiden käyttöoikeus on kaikilla yliopiston tai TAMKin henkilökuntaan ja opiskelijoihin kuuluvilla sekä niillä resurssisopimuksen tehneillä, joiden sopimukseen kuuluu joko henkilökuntaan rinnastettavan tai vierailijan IT-käyttövaltuussopimus.

 • Monitoimilaitteiden käyttöoikeus on kaikilla, joilla on kulkuoikeus yksittäisen laitteen sijoitustilaan
 • Vain henkilökunnan käyttöön tarkoitetut laitteet sijoitetaan vain henkilökunnan käyttöön osoitettuihin lukittuihin tiloihin
 • Auloissa, opetustiloissa, kirjastoissa ja käytävillä olevat laitteet on tarkoitettu sekä opiskelijoiden että henkilöstön käyttöön

 

Laitesijoittelua voidaan muuttaa käyttömäärien perusteella

 • Lukuvuoden lopussa palveluntoimittaja raportoi käyttömääristä, vähäisen käytön laitteiden sijoittelua mietitään uudelleen
 • Muutokset toiminta- tai tilajärjestelyissä huomioidaan olemassa olevia laitteita uudelleen järjestelemällä
 • Laitemuutoksia voidaan tehdä pääsääntöisesti saman kampusalueen laitteita uudelleen järjestelemällä

 

Henkilökohtainen tulostin osoitetaan käyttöön vain, mikäli työtehtävät sitä erikseen edellyttävät

 • Päivittäin avoinna olevat asiakaspalvelupisteet, joissa tulostamista ei voida hoitaa monitoimilaitteella tilasta poistumatta
 • Erityistapauksista sovitaan tietohallinnon kanssa

 

Uusia laitteita hankitaan sopimuskauden aikana vain poikkeustapauksissa, sopimuskausi 2016 – 2022

 • Ensisijaisesti muutokset toiminta- tai tilajärjestelyissä huomioidaan olemassa olevia laitteita hyödyntäen
 • Erityistapauksista sovitaan tietohallinnon kanssa

 

2. Tulostamisen ja kopioinnin kustannukset

 • Henkilökunnan tulostus- ja kopiointikustannuksia seurataan ja raportoidaan yksiköiden johdolle
 • Opiskelijat tulostavat- ja kopioivat henkilökohtaisen tulostuskiintiönsä puitteissa
 • Tulostus- ja kopiointioikeutta voi ostaa sähköisestä kauppapaikasta.
 • Tulostussaldo nollataan valmistumisen yhteydessä, käyttämättä jäänyttä saldoa ei lunasteta eikä sitä voi siirtää

 

3. Tulostus- ja kopiointipalvelun tekninen ympäristö ja asetukset

Turvatulostus ja laitteiden asetukset

 • Turvatulostus on käytössä kaikissa monitoimilaitteissa
 • Oman tulosteen voi vapauttaa minkä tahansa TUNI-kampuksen monitoimilaitteelta
 • Monitoimilaitteelle tulostaminen ilman tunnistautumista ei täytä turvatulostamisen vaatimusta ja on siksi kiellettyä
 • Tulostamiseen ja kopiointiin liittyvistä laiteasetuksista ja niihin tehtävistä muutoksista vastaa tietohallinto

 

4. Tulostus- ja kopiointipalvelun ohjausryhmä

Palvelun käytön seurantaa ja ohjausta varten on nimetty ohjausryhmä

 • Yliopiston ja TAMKin tietohallintojen edustus
 • Palveluntoimittajan edustus

 

Ohjausryhmä päättää                                                                               

 • Yhteisestä tulostuspolitiikasta
 • Vahvistaa vuosittain opiskelijoiden tulostamiseen liittyvän hinnaston. 
 • Seuraa palvelun käyttöä vuositasolla ja käynnistää tarvittaessa muutos- ja /tai kehitystoimia vuosiraporttien perusteella

 

IT Helpdesk
0294 520 500
it-helpdesk [at] tuni.fi
helpdesk.tuni.fi

 

Julkaistu: 31.1.2019
Päivitetty: 25.8.2022