Henkilöprofiili

Ioannis Fotidis

Tenure track -professori, Environmental engineering, environmental biotechnology
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
| Sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka
Ioannis Fotidis

Oma esittely

Toimin tenure track -professorina Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan materiaalitieteen ja ympäristötekniikan yksikössä, joka kehittää uusia funktionaalisia materiaaleja ja ratkaisuja bio- ja kiertotalouden tarpeisiin. Professuurini ala on ympäristötekniikka ja ympäristöbiotekniikka. Erityisiä osaamisalueitani ovat biojalostamokonseptit, biotalous, bioprosessit, biomassan jalostus/fermentointi (bioetanoli, biopohjainen butaanidihappo), anaerobiset biotekniset prosessit, mikrobiologia ja biopolttoaineet. Olen toteuttanut yli 15 kansallista ja kansainvälistä monitieteellistä tutkimushanketta.