Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen tutkija ja opettaja. Työlläni haluan vaikuttaa siihen, että yhteiskunta olisi oikeudenmukaisempi ja paremminvoiva paikka jokaiselle - erityisesti heille, jotka ovat tavalla tai toisella heikommassa asemassa.

Keskeiset tutkimukselliset kiinnostuksenkohteeni ovat koulutus ja sivistys sekä sosiaaliturva. Olen kiinnostunut eriarvoisuudesta ja ajattelen, että oikeus on keskeinen keino, jolla voidaan vaikuttaa eriarvoisuuden kehitykseen. Lähestymistapani on oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen. 

Olen väitellyt syksyllä 2023 otsikolla "Itsensä kehittäminen köyhyydessä". Tutkimuksessa tarkastellaan sivistystä ja köyhyyttä arvojen, oikeusnormien ja todellisuuden vuorovaikutuksessa. 

Lisäksi olen aikuiskasvatukseen ja yliopistopedagogiikkaan erikoistunut opettaja. Opettajana haluan tukea jokaisen yksilöllistä oppimisprosessia. Yksilöllinen prosessi tapahtuu kuitenkin aina jossakin ympäristössä ja yhteisössä. Siksi opettajana ja ohjaajana panostan vuorovaikutuksellisuuteen ja yhteisöllisyyden luomiseen. 

Osaamisalueiden kuvaus

* valtiosääntöoikeus, erityisesti perusoikeudet

* koulutusoikeus ja koulutuspolitiikka

* sosiaalioikeus

* oikeustieteellinen tutkimus, teoria ja metodologia

* aikuiskasvatus ja yliopistopedagogiikka

Tutkimustavoitteet

Tutkimukseni tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta tuottamalla sekä teoreettista että käytännöllistä ymmärrystä heikompiosaisten asemasta yhteiskunnallis-oikeudellisista näkökulmista.

Tutkimuskohteet

* perusoikeudet (erityisesti taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet)

* yhteiskunnallisten ilmiöiden oikeudellinen tarkastelu, jossa kiinnostuksena erityisesti heikompiosaiset

* yliopistopedagogiikka

* vuorovaikutteiset ja taidelähtöiset opetusmenetelmät

Tieteenalat

* oikeustiede

* kasvatustiede

Merkittävimmät julkaisut

Vertaisarvioidut julkaisut

Järvinen, Iina: Hegemonian hallitsemat jännitteet – puhunnat ammatillisen koulutuksen uudistamisessa. Oikeus 2/2020, s. 172–191. 

Järvinen, Iina – Lehtinen, Sanna: Maksullinen maailmanperintö? Suomenlinnan pääsymaksun oikeuttaminen ja regulatiivinen hyvyys. Oikeus 1/2021, s. 55–77. 

Järvinen, Iina – Neuvonen, Riku – Rautiainen, Pauli: Viestinnän ja kulttuurin saavutettavuus. Teoksessa Korpisaari, Päivi (toim.): Oikeuksia, vapauksia ja rajoituksia – Viestintäoikeuden vuosikirja 2019. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2020, s. 71–103. 

Kalenius, Aleksi – Rautiainen, Pauli – Järvinen, Iina: Tarveperusteinen rahoitus ei ole positiivista erityiskohtelua. Oikeus 1/2022, s. 80–105. 

Tieteelliset vertaisarvioimattomat julkaisut

Järvinen, Iina: Kurssia kehittämässä – Yhdessä toimijuutta tukien? Yliopistopedagogiikka 2/2021.  

Järvinen, Iina: Mahdollisuus tiedon hankintaan – Sivistysoikeudellinen näkökulma tiedeviestintään. Focus Localis 1/2020, s. 77–82. 

Muut julkaisut

Nieminen, Elina – Pekkarinen, Elina – Järvinen, Iina – Virikko, Saanareetta: Näkökulmia uuden lukiolain ohjausvelvoitteeseen. Politiikasta 2019. 

Järvinen, Iina: Ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun: totta vai tarua. Politiikasta 2021.  

Järvinen, Iina: Luovuuden luominen – tulevaisuuden osaaminen syntyy vuorovaikutuksessa. Teaching and Learning Centre 2022.  

Järvinen, Iina: Sivistykselliset oikeudet poikkeusoloissa – onko niitä? Perustuslakiblogi 2020. 

Järvinen, Iina: Vähävaraisen lapsen harrastus on oikeus ja investointi. Alusta! 2019.