Henkilöprofiili

Henrik Mattjus

apurahatutkija
Sub unit: Historia ja filosofia |
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oma esittely

Työskentelen väitöskirjatutkijana historian tutkinto-ohjelmassa. Kiinnostukseni kohteita ovat etenkin 1900-luvun sosiaali- ja kulttuurihistoria, visuaalinen kulttuuri sekä kokemisen historia. Olen perehtynyt erityisesti kuvallisten aineistojen sekä muistitiedon käyttöön historiantutkimuksessa. Lisäksi olen kiinnostunut tiedon ja asiantuntijuuden kansainvälisistä vaikutteista ja niiden leviämisestä transnationaalissa kontekstissa. Myös Tšekin (ja entisen Tšekkoslovakian) alueen historia kuuluu mielenkiintoni kohteisiin.

Työtehtävät

Väitöskirjatutkija

Vastaanottoajat

Sopimuksesta