Henkilöprofiili

Heikki Kokko

tutkijatohtori, Hex
Sub unit: Historia ja filosofia |
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamisalueiden kuvaus

Kokemuksen historia, digitaalinen historia, yhteiskunnan käsittämisen historia, minuuden historia, käsitehistoria, mediahistoria