Hyppää pääsisältöön

Hannele Laaksonen

Yliopettaja, terveysalan johtaminen
Sosiaali- ja terveysala
Tampereen ammattikorkeakoulu
puhelinnumero+358406613450

Työtehtävät

opetus, valmennus, työnohjaus, julkaisutoiminta

Osaamisalueiden kuvaus

Strateginen johtaminen, turvallisuus- ja hyvinvointijohtaminen, henkilöstöjohtaminen, etäjohtaminen, voimaannuttava johtaminen, johtamisviestintä, kvantitatiivinen tutkimus (SPSS)

Tutkimuskohteet

Johtamisen monimuotoisuus

Tieteenalat

- Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Merkittävimmät julkaisut

*Laaksonen, H. & Hietala, S. 2022. Learning from Fun Leadership Experiences. Athens Journal of Social Sciences 2022 (hyväksytty 11.2.2022) 

*Laaksonen, H. & Bäckström, T. 2022. Finnish Remote Leadership in Home Care during the Pandemic. Athens Journal of Social Sciences 2022 (hyväksytty 4.2.2022) 

*Salin, S., Fagerlund, P., Palukka, H. & Laaksonen, H. 2022. The Participation of Immigrants in Outside Home Activities in Finland. Athens Journal of Social Sciences 2022, 9: 1-19. https://doi.org/10.30958/ajss.X-Y-Z. 

*Salin, S. & Laaksonen, H. 2019. Bringing older informal caregivers and recipients to the digital age: Experiences of using digital services. Technology and Disability 31(3), 115-127. Online.

*Marjukka Miettinen, Kristiina Einola, Riikka Hajdinaj, Sini Huhtala, Lasse Lehmuskoski ja Hannele Laaksonen 2019. Etäkuntoutus sopii dialyysihoidossa oleville. Teoksessa: Kokemuksia etäkuntoutuksesta, Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia, 186-205. Toimittaneet Anna-Liisa Salminen ja Sinikka Hiekkala. Kelan tutkimuksia. Helsinki: Erweko.

*Laaksonen, H., Kivinen, P. & Lehmuskoski L. 2018. A Cooperative and Dialogic Development Increases Well-being at Work. Athens Journal of Social Sciences. Online.

*Salin, S. & Laaksonen, H. 2018. Management of Nursing Homes and Sheltered Housing in Finland. Athens Journal of Health. Online. 

*Laaksonen, H., Kallio, S. & Blom, H. (2016). Aktivointi-TV® ohjauksen, opetuksen ja oppimisen välineenä ammattikorkeakoulussa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 1/2016, 40-52. 

MONOGRAFIAT:

Laaksonen, H. & Ollila, S. (toim.) 2022. Henkilöstöjohtamisen moninaisuus -ajateltua, koettua, tutkittua. Helsinki: Oppian. 

Salin, S., Laaksonen, H., Fagerlund, P. & Huuskonen, A. 2022. Valmennusmalli maahanmuuttajanaisten ja ikääntyvien kohtaamiseen vapaaehtoistyössä. Kotoa kotiin ja yhteiskuntaan -hankkeen (2019-2022) loppujulkaisu. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. 

Laaksonen, H., Laitinen, H. & Hiilamo, H. (toim.) 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Helsinki: SanomaPro.

 Laaksonen, H. & Salin, S. (toim.) (2019). Iloa ja intoa johtamiseen. Käytännön eväitä sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön. Helsinki: Oppian. 

Salin, S. & Laaksonen, H. (2019). Vertaistukea ja virkistystä, Omaishoitajat ja hoidettavat digiaikaan -hankkeen havaintoja. Tampereen ammattikorkeakoulun Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 116. 

Laaksonen, H. (toim.) (2018). Työnilolla! – dialogia ja yhteistoiminnallista kehittämistä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Tampere. 

Laaksonen, H., & Ollila, S. (2017). Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. 3. uudistettu painos. Helsinki: Edita. 

Laaksonen, H. (toim.) (2014). Aktivointi-TV –palvelulla sisältöä ikäihmisten elämään. Vaasan ammattikorkeakoulun julkaisuja sarjassa Other Publications C 19.

Laaksonen, H. (2008). Luottamukseen perustuvan voimistavan johtamisen prosessimalli ja työyhteisön hyvinvointi. Mallin testaus sosiaali- ja terveydenhuollon dementiayksiköissä. Väitöskirjatutkimus. Acta Wasaensia No 187.