Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitehanna.kuusela [at] tuni.fi
puhelinnumero+358505142264
Keskustakampus

Oma esittely

Olen akatemiatutkija, ja työskentelen kulttuurin ja talouden välimaastossa. Olen sekä taloussosiologian että mediakulttuurin dosentti. Tämänhetkinen akatemiatutkijahankkeeni (2019–2024) käsittelee yksityisen pääoman kulttuureja, ja johtamassani Kohti parempaa yliopistomaailmaa -hankkeessa tutkimme yliopistodemokratiaa. Olen myös Tampereen yliopiston konsistorin jäsen, luottamusmies ja yksi Globaalin poliittisen talouden keskuksen (Helsinki-GPE) perustajajäsenistä. 

Luottamustoimet

Konsistorin jäsen, luottamusmies (tutkimuspainotteiset tehtävät).

Merkittävimmät julkaisut

2021 "Autonomiasta eliittiverkostoihin, kolmikannasta hierarkioihin: suomalaisyliopistojen hallitusten ulkopuoliset jäsenet vuosina 2010–2020." Sosiologia 4/2021.

2021 "Korkeakoulupolitiikan muuttuvat valtasuhteet Suomessa: Säätiöyliopiston synty ja kamppailu yliopistodemokratiasta." Kuusela, H., Kaleva, V., Tomperi, T., Poutanen, M. J., & Tervasmäki, T. Politiikka, 63(2).  

2020 "The hyperopia of wealth: the cultural legitimation of economic inequalities by top earners" Socio-Economic Review, mwaa047, https://doi.org/10.1093/ser/mwaa047 

2020 "From democracy to managerialism: foundation universities as the embodiment of Finnish university policies." Mikko Poutanen, Tuukka Tomperi , Hanna Kuusela, Veera Kaleva & Tuomas Tervasmäki. Journal of Education Policy. https://doi.org/10.1080/02680939.2020.1846080 

2020 "Tulot tai ulos? Tulotason yhteys suomalaisten asenteisiin tulo- ja varallisuuserojen hyväksyttävyydestä ja sosiaalietuuksien järjestämisestä." Hanna Wass, Mikko Weckroth, Anu Kantola, Hanna Kuusela & Teemu Kemppainen. Yhteiskuntapolitiikka 85, e-julkaisu 9.10.2020. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140579/YPonline_wassym_201009.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

2020 Kollaboraatio. Yhteistekijyys nykykirjallisuudessa ja taiteessa. Vastapaino.

2020. "The role of the owner in new capitalist accumulation processes: the case of Finland." Teoksessa M. Benquet & T. Bourgeron (toim.) Accumulating Capital Today. Contemporary Strategies of Profit and Dispossessive Policies. Routledge.

2019 Huipputuloiset. Suomen rikkain promille. Yhdessä Anu Kantolan kanssa. Vastapaino.

2019 "Kenen yliopisto? Tampereen yliopiston henkilöstön näkemyksiä yliopistojen johtamisjärjestelmistä ja itsehallinnosta." Kuusela, Hanna; Harju, Auli; Kaleva, Veera; Poutanen, Mikko; Raipola, Juha; Tervasmäki, Tuomas; Tomperi, Tuukka. Comet, Tampereen yliopisto. Avoimesti saatavilla: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/117081  

2018 "Consultocracy and Its Discontents: A Critical Typology and a Call for a Research Agenda". Together with Matti Ylönen. Governance. Online first, 30 September, Open access: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gove.12369 

2018 "Learning to Own. Cross-Generational Meanings of Wealth and Class-Making in Wealthy Finnish Families". Sociological Review. Online first, published May 23th. https://doi.org/10.1177/0038026118777698 

2018 "Wealth Elite Moralities: Wealthy Entrepreneurs’ Moral Boundaries." Together with Anu Kantola. Sociology. Online first, published May 17th. https://doi.org/10.1177/0038038518768175 

2018. "Literature and participatory culture online: literary crowdsourcing and its discontents". Critical Arts.South-North Cultural and Media Studies. Published online 12. Jun. 2018. https://doi.org/10.1080/02560046.2018.1459761

2018 "Vihollinen sisälläni." Teoksessa Melkas Kukku, Löytty Olli (toim.) Toistemme viholliset: Kirjallisuus kohtaa sisällissodan. Tampere: Vastapaino, 108-125.

2017 ”The Material Trajectories of Cultural Texts. The Bookseller of Kabul and the Ahistoric Women of Afghanistan.” Critical Arts. South-North Cultural and Media Studies.

2017 "Konsultit ja kehittäjät työelämässä." Teoksessa Michelsen Torsten et al (toim.) Työelämän perustietoa. Helsinki: Duodecim, 259-268.

2016 ”Collective Writing Projects Online and the Challenges of the Promise Economy.” Camera Obscura: Feminism, Culture, and Media Studies 93, volume 31, number 3, 65-97.

2016. Like “Any Muslim Family That Has Moved to Finland”: The Fallacy of Realistic Reading Practices in the Reception of Parvekejumalat by Anja Snellman. Scandinavian Studies, Volume 87, Number 4, Winter 2015 pp. 489-513.

2016 ”Publisher, Promoter and Genius: The Rise of Curatorial Ethos in Contemporary Literature.” Teoksessa Annette Gilbert (toim.), Publishing as Artistic Practice. Sternberg Press.

2016 “The Forms and Uses of Contemporary Books. Studying the Book as a Mass Produced Commodity and an Intimate Object.” Transformations, Issue no. 27.

2015 ”From Texts to Art Through Appropriation. The Figure of the Author in Finnish Literary Appropriations.” In Nathalie Collé, Monica Latham, David Ten Eyck (eds.), Book Practices and Textual Itineraries 3 / 2013. Nancy: Presses universitaires de Nancy.

2015 ”Konsultit julkisen tiedon yksityistäjinä.” Brunila, Onnismaa, Pasanen (toim.), Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa. Tampere: Vastapaino. 

2015 Collaborative Processes and the Crisis of Attentiveness. RUUKKU Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / RUUKKU Studies in Artistic Research / RUUKKU Tidskrift för konstnärlig forskning, 4/2015, http://www.researchcatalogue.net/view/141545/141546.

2015 Writing Together. Mapping the Terrain of Contemporary Collaborative Writing. Scriptum. Creative Writing Studies 2/2015. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/45242/scriptum2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2015 Neroja ja promoottoreita: kirjalliset kuraattorit nykykirjallisuudessa. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain, 2/2015, 35–48.

2015 Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja. Yhdessä Matti Ylösen kanssa. Helsinki: Sorsa-säätiö.

2014 ’Mikä tahansa Suomeen muuttanut muslimiperhe.’ Realistinen lukutapa Anja Snellmanin Parvekejumalien vastaanotossa. Kulttuurintutkimus 31:3, 25–36.

2014 Mikko Lehtonen, Katja Valaskivi & Hanna Kuusela (toim.) Tehtävä kulttuurille. Talouden ja kulttuurin muuttuvat suhteet. Tampere: Vastapaino.

2014 Luovuuden uusi aalto. Teoksessa Mikko Lehtonen, Katja Valaskivi & Hanna Kuusela (toim.) Tehtävä kulttuurille. Talouden ja kulttuurin muuttuvat suhteet. Tampere: Vastapaino.

2013 On the Materiality of Contemporary Reading Formations: The Case of Jari Tervo's Layla. New Formations, Number 78, Summer 2013 , pp. 65-82(18)

2013 Hanna Kuusela & Matti Ylönen. Konsulttidemokratia. Miten valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton. Helsinki: Gaudeamus.

2013 Yhtenäisyyttä materian avulla. Muokkautuva kirja tulkintojen rajaajana. Sosiologia, 50:3, 270-284.

2013 Seuraa esinettä - Kirjat liikkuvassa maailmassa. Teoksessa Mikko Lehtonen (toim.) Liikkuva maailma. Tampere: Vastapaino.

2012 Tutkimusta katulampun valossa. Piilossa olevien, kieltäytyvien ja spekuloivien toimijoiden haasteesta Bruno Latourin sosiologialle. Tiede&Edistys 2/2012.

2011 ”’He halusivat juuri sellaisen kirjan.’ Journalistiset sudenkuopat Kabulin kirjakauppiaan tapauksessa.” Teoksessa Sanna Kivimäki (toim.) Journalismikritiikin vuosikirja 2011. Media ja viestintä 1/2011.

2010 "Kabulin kirjakauppias – bestseller keskellä sotaa", Bibliophilos 04/2010.

2009 Kimmo Jylhämö & Hanna Kuusela (toim.). Politiikkaa idiootti. Vastakkainasetteluja Zizekin kanssa. Helsinki: Into-kustannus.

2009 Otto Bruun, Teppo Eskelinen, Ilkka Kauppinen & Hanna Kuusela. Immateriaalitalous. Kapitalismin uusin muoto. Helsinki: Gaudeamus.

2009 Hanna Kuusela & Otto Bruun (toim.). Euroopasta ei mitään uutta. Helsinki: Gaudeamus.

2009 Otto Bruun & Hanna Kuusela: “Illuusio itsekriittisyydestä: miten Euroopan unionin globaali rooli näkyy kauppapolitiikassa?” Teoksessa Hanna Kuusela & Otto Bruun (toim.). Euroopasta ei mitään uutta. Helsinki: Gaudeamus.

2008 Hanna Kuusela & Mika Rönkkö (toim.). Puolueiden kriisi. Helsinki: Like.

2008 Hanna Kuusela & Matti Ylönen. Maailmantalouden ABC. Helsinki: Attac ry.