Henkilöprofiili

Gaurav Mohanty

Tenure track -tutkija, (1st term) Mechanical Behaviour of Engineering Materials
Gaurav Mohanty

Oma esittely

Tutkimukseni keskittyy materiaalien mikro- ja nanomittakaavan muodonmuutoksiin. Hyödynnämme pyyhkäisyelektronimikroskopiaa ja kohdennettua ionisuihkuteknologiaa (focused ion beam, FIB), joiden avulla tutkimme mikromittakaavan koekappaleita ja niiden mekaanisia ominaisuuksia erilaissa olosuhteissa, muun muassa kryogeenisissä ja ultrakorkeissa lämpötiloissa (-150 - 1000°C) ja eri muodonmuutosnopeuksilla (0.0001- 10,000 /s). Tavoitteena on lisätä ymmärrystä materiaalien muodonmuutosmekanismeista ja mekaanisesta käyttäytymisestä. Kehitämme myös uusia kokeellisia menetelmiä materiaalien väliaikaisten muodonmuutosten ja väsymisen testaukseen. Tutkimusryhmäni tutkii lämpötilan ja muodonmuutosnopeuden vaikutuksia metalleissa, metalliseoksissa, puolijohteissa, keraamimateriaaleissa, ohutkalvoissa ja pinnoitteissa.