Henkilöprofiili

Essi Aarnio-Linnanvuori

yliopistonlehtori, ympäristökasvatus ja kestävä kehitys
| Sub unit: Kasvatustieteet

Osaamisalueiden kuvaus

Ympäristökasvatus, ilmastokasvatus, monialainen opetus