Henkilöprofiili

Eriikka Oinonen

yliopistonlehtori, sosiaalitieteet

Oma esittely

Olen sosiologian yliopistonlehtori. Pokkileikkaavina teemoina tutkimuksessani kulkevat elämänkulku ja siirtymät, hyvinvointi sekä arkielämä. C. Wright Millsin hengessä olen kiinnostunut yksityisten 'ongelmien' (private troubles) ja julkisten kysymysten (public issues) suhteista. Menetelmällisesti olen perehtynyt laadulliseen vertailevaan tutkimukseen ja pohtinut vertailun tapoja, tavoitteita ja vaikutuksia. Lisäksi olen kiinnostunut luovien, visuaalisten ja taideperustaisten menetelmien soveltamisesta yhteiskuntatutkimuksessa ja yhteiskuntatieteiden opetuksessa. 

Työtehtävät

Tutkimus ja opetus (sosiologia, yhteiskuntatutkimus, Hyvinvointipolitiikan ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma)

Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteiskuntatieteiden koordinaattori

Osaamisalueiden kuvaus

Dosentti, sosiologia, Turun yliopisto, 2018

Yhteskuntatieteiden tohtori, sosiologia, Tampereen yliopisto, 2004

Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiologia, Tampereen yliopisto, 1995

Asiantuntemus:

Perhetutkimus, nuorisotutkimus, elämänkulku, arjen tutkimus, vertaileva tutkimus, laadullinen tutkimus