Henkilöprofiili

Elina Närvänen

Tenure track -professori
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Kauppatieteet

Työtehtävät

Opetus ja tutkimus

Osaamisalueiden kuvaus

Kulutus- ja palvelututkimuksen monitieteinen teoriakenttä. Laadulliset tutkimusmenetelmät, kuten tutkimushaastattelut, etnografia ja netnografia, narratiivinen tutkimus, kehysanalyysi.