Henkilöprofiili

Eeva Järvenpää

yliopistotutkija
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
| Sub unit: Automaatio- ja konetekniikka
Eeva Järvenpää

Osaamisalueiden kuvaus

Tuotantojärjestelmien suunnittelu, tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus, tuotantoympäristön formaali kuvaus, tietomallit (erit. ontologiat), tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen tietojärjestelmät, älykäs valmistus, tuotteen suunnittelu kokoonpantavuuden näkökulmasta, tietovirtojen kartoitus yritystasolla ja verkostoissa, Lean valmistus.