Henkilöprofiili

Eero Suoninen

yliopistonlehtori, sosiaalitieteet, opetusalana sosiaalipsykologia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Osaamisalueiden kuvaus

- Diskurssi- ja kategoria-analyyttiset tutkimusmenetelmät

- Arkinen vuorovaikutus