Hyppää pääsisältöön

Eero Suoninen

yliopistonlehtori, sosiaalitieteet, opetusalana sosiaalipsykologia
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteeero.suoninen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503186221
Keskustakampus

Osaamisalueiden kuvaus

- Diskurssi- ja kategoria-analyyttiset tutkimusmenetelmät

- Arkinen vuorovaikutus

Tutkimuskohteet

- Perheen vuorovaikutuksen tutkimus (myös medialaitteiden osuus)

- Sosiaali- ja terapiatyön tutkimus

Merkittävimmät julkaisut

Finell Eerika, Seppälä Tuija, Suoninen Eero. (2018). "It Was Not Me That Was Sick, It Was the Building" : Rhetorical Identity Management Strategies in the Context of Observed or Suspected Indoor Air Problems in Workplaces. Qualitative Health Research 28 (8), 1366?1377.

Härkönen Saaga, Suoninen Eero, Raudaskoski Sanna. (2018). Nuoren kännykän käytön rajoittamisen puheeksiotto : Vanhemman kanssa käytävän keskustelun haasteet nuorten kertomuksissa. Teoksessa Eskola Jari, Nikanto Ilona, Virtanen Satu (toim.) Aikamme kasvatus : vain muutos on pysyvää? : 14 eläytymismenetelmätutkimusta. Tampere: Tampere University Press, 73-92.

Suoninen Eero. (2017). Masculine and feminine aspects of interaction in the context of watching TV. Teoksessa Lahikainen Anja Riitta, Mälkiä Tiina, Repo Katja (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham: Edward Elgar, 100-115.

Suoninen Eero. (2017). When a computer dominates a child's attention. Teoksessa Lahikainen Anja Riitta, Mälkiä Tiina, Repo Katja (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham: Edward Elgar, 116-134.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi, Suoninen Eero (2016) Diskurssianalyysi : Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Tampere: Vastapaino.

Suoninen Eero. (2015). Isä-poika- ja äiti-tytär ? vuorovaikutus television äärellä. Teoksessa Lahikainen Anja Riitta, Mälkiä Tiina, Repo Katja (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 246-263.

Suoninen Eero. (2015). Kun tietokone vangitsee lapsen huomion. Teoksessa Lahikainen Anja Riitta, Mälkiä Tiina, Repo Katja (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 182-204.

Suoninen Eero. (2015). Lapsen aseman rakentuminen perheen ruokapöytäkeskustelussa. Teoksessa Lahikainen Anja Riitta, Mälkiä Tiina, Repo Katja (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 157-181.

Suoninen Eero. (2015). Vuorovaikutuksen noidankehät. Teoksessa Hyvärinen Matti, Oinonen Eriikka, Saari Tiina (toim.) Hajoava perhe - Romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä. Tampere: Vastapaino, 234-261.

van Nijnatten Carolus, Suoninen Eero. (2013). Delicacy. Teoksessa Hall Christopher, Juhila Kirsi. Matarese Maureen, Nijnatten Carolus (toim.) Analysing Social Work Communication: Discourse in practice. London: Routledge, 136-153.

Suoninen Eero. (2012). Identiteettien rakentuminen. Teoksessa Jokinen Arja, Juhila Kirsi, Suoninen Eero (toim.) Kategoriat, kulttuuri & moraali : johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 89-130.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi, Suoninen Eero (toim.). (2012). Kategoriat, kulttuuri & moraali: johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino.

Suoninen Eero, Pirttilä-Backman Anna-Maija, Lahikainen Anja Riitta, Ahokas Marja (toim.). (2010). Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: WSOYpro.

Suoninen E, Wahlström J. (2009). Interactional positions and the production of identities: Negotiating fatherhood in family therapy talk. Communication & Medicine. An International Journal of Healthcare, Ethics and Society 6 (2), 199-209.

Lahikainen Anja Riitta, Suoninen Eero, Järventie Irmeli, Salonen Marko (toim.). (2012). Sosiaalipsykologian sukupolvet. Tampere: Vastapaino.

Suoninen Eero. (2012). Diskurssianalyysiä rakentamassa. Teoksessa Lahikainen Anja Riitta, Suoninen Eero, Järventie Irmeli, Salonen Marko (toim.) Sosiaalipsykologian sukupolvet. Tampere: Vastapaino, 209-227.

Suoninen Eero. (2012). Identiteettien rakentuminen. Teoksessa Jokinen Arja, Juhila Kirsi, Suoninen Eero (toim.) Kategoriat, kulttuuri & moraali : johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 89-130.

Suoninen Eero, Jokinen Arja. (2011). Umpikujien tarinallinen purkaminen. Teoksessa Oksanen Atte, Salonen Marko (toim.) Toiminnallisia loukkuja : hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa. Tampere: Tampere University Press, 36-62.

Suoninen Eero, Partanen Jukka. (2010). Haastattelu vuorovaikutuksen tilana - meadiläinen näkökulma. Teoksessa Kallio Kirsi Pauliina, Ritala-Koskinen Aino, Rutanen Niina (toim.) Missä lapsuutta tehdään?. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 103-117. (Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 105).

Suoninen Eero. (2010). Päivittäinen vuorovaikutus. Teoksessa Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: WSOYpro, 29-88.

Suoninen Eero, Lahikainen Anja Riitta, Pirttilä-Backman Anna-Maija. (2010). Hyvinvointi ja pahoinvointi. Teoksessa Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: WSOYpro, 291-319.

Suoninen Eero, Pirttilä-Backman Anna-Maija, Lahikainen Anja Riitta, Ahokas Marja (toim.). (2010). Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: WSOYpro.

Suoninen E. (2008). Ihanteet ja arki: Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen haasteet nyky-Suomessa. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Raija-Leena Punamäki, Tuula Tamminen (toim.) Kulttuuri lapsen kasvattajana. Helsinki: WSOY, 142-159.

Suoninen E, Virokannas E. (2008). Juvenile and drugs: fascination of contesting identities. Young 16 (1), 47-65.

Lundan Arja, Suoninen Eero. (2006). Haasteellisen lapsen kohtaaminen. Kasvatus 143 (5), 453-462.

Suoninen Eero, Jokinen Arja. (2005). Persuasion in Social Work Interviewing. Qualitative Social Work, 469-487.

Suoninen Eero, Lundán Arja. (2004). Encountering an Uneasy Chilld. Teoksessa Kelly Nancy;Horrocks Christine;Roberts Brian;Robinson David (toim.) Narrative, Memory & Everyday Life. Huddersfield: University on Huddersfield, Narrative & Memory Research Group, 223-230.

Hall Christopher, Jokinen Arja, Suoninen Eero. (2003). Legitimating the Rejecting of Your Child in a Social Work Meeting. Teoksessa Hall Christopher;Juhila Kirsi;Parton Nigel;Pösö Tarja (toim.) Contructing Clienthood in Social Work and Human Services. London: Jessica Kingsley Publishers, 27-43.

Suoninen Eero. (2002). Vuorovaikutus, kokemus, merkitys. Psykologia 37 (5), 372-384.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero. (2001). Negotiating Meanings in and through Interactional Positions in Professional Helping Work. Teoksessa Seltzer Michael;Kullberg Khristian;Olesen Soren Peter & Rostila Ilmari (toim.) (toim.) Listening the Welfare State. Aldershot. Aldershot: Ashgate, 39--57.

Suoninen Eero. (2000). 'Tanssilajit ja -tyylit' asiakkaan kohtaamisessa. Teoksessa Jokinen Arja;Suoninen Eero (toim.) Auttamistyö keskusteluna. Tampere: Vastapaino, 67-104. 

Arja Jokinen, Eero Suoninen (toim.). (2000). Auttamistyö keskusteluna. Tampere: Vastapaino.

Jokinen Arja ja Suoninen Eero. (2000). Rikoksesta resurssi. Teoksessa Tarja Pösö & Mirja Satka (toim.) (toim.) Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suuntauksia. Juväskylä: SoPhi, 207--236.

Jokinen Arja, Suoninen Eero , Wahlström Jarl. (2000). Miten tavoittaa auttamistyön ydintä?. Teoksessa Jokinen Arja;Suoninen Eero (toim.) Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 15-33.