Hyppää pääsisältöön

Anna-Maria Mäki-Kuutti

tutkijatohtori
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358505742834
Keskustakampus

Oma esittely

Olen väitellyt yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistosta mediatutkimuksen oppiaineesta. Väitöstutkimukseni yhdisti monitieteisesti mediatutkimuksen, kulttuurisen terveystutkimuksen ja terveyssosiologian lähtökohtia.

Työtehtävät

Toimin tällä hetkellä tutkijatohtorina riippuvuuksiin ja niiden hoitoon keskittyvässä TreAdd-tutkimusryhmässä sosiaalityön oppiaineessa. Post doc -tutkimuksessani tarkastelen jaettua asiantuntijuutta viestinnällisenä ja rakenteellisena kysymyksenä digitaalisissa päihdepalveluissa. Toteutan tutkimustani osana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa tutkimushanketta Asiakassegmentointi ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien palvelut – paraneeko vaikuttavuus?

Osaamisalueiden kuvaus

Tutkimusintressejäni ovat laajasti terveyteen liittyvän toimijuuden, tiedon, viestinnän ja hallinnan kysymykset. Sosiaalityön tutkimuksessa minua kiinnostaa etenkin tiedonmuodostus ja digitalisaatio mielenterveys- ja päihdetyössä sekä viestintätieteellinen näkökulma rakenteelliseen sosiaalityöhön.  

Tutkimusyksikkö

TreAdd-tutkimusryhmä

Tieteenalat

Viestintätieteet, mediatutkimus, sosiaalityö

Tutkimusrahoitus

TRANSFORM-tutkimusalusta

Merkittävimmät julkaisut

Lektio

Mäki-Kuutti, Anna-Maria (2021) Jeppe, korona ja liberaalin terveyskurin paradoksit. Media & Viestintä 44(1), 205–209. 

Väitöskirja

Mäki-Kuutti, Anna-Maria (2020) Terveyskuri mediayhteiskunnassa: Populaari terveysviestintä toimijuuden ja hallinnan kenttänä. Mediatutkimuksen väitöskirja. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto.

Artikkelit ja kirjojen luvut

Mäki-Kuutti, Anna-Maria (2014) Television lääkärisarjat kuviteltuina yhteisöinä. Teoksessa Järvi, Ulla (toim.) Tautinen media. Helsinki: Duodecim, 66–82. 

Mäki-Kuutti, Anna-Maria & Torkkola, Sinikka (2014) Tarkkuuskello ja höyrykone: Terveysoppaat sukupuoleen kasvattajina. Kasvatus & Aika 8(1), 37–54. 

Mäki-Kuutti, Anna-Maria (2013) Hyvän arjen valtiaat: Tohtori Kiminkinen ja populaarimedian julma optimismi. Kulttuurintutkimus 30(2), 16–26. 

Mäki-Kuutti, Anna-Maria (2012) Terveyskuri television lääkärisarjoissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 49(1), 44–59. 

Torkkola, Sinikka & Mäki-Kuutti, Anna-Maria (2012) Terveydet ja sairaudet mediassa. Teoksessa Honkasalo, Marja-Liisa & Salmi, Hannu (toim.) Terveyttä kulttuurin ehdoilla: Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen. Turku: k&h, 105–130.