Hyppää pääsisältöön

Anna Kork

vierailija, tutkimus
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteanna.kork [at] tuni.fi
Kaupin kampus

Tutkimuskohteet

Tutkimusintresseihini kuuluvat tiedon rooli päätöksenteossa ja vaikuttavuuden mekanismit. Olen kiinnostunut erityisesti julkishallinnon uudistuksiin ja terveydenhuollon kehittämiseen liittyvistä päätöksenteon jännitteistä. 

Tieteenalat

Terveyspolitiikka, hallintotiede

Tutkimusura

Olen työskennellyt yli 10 vuotta erilaisissa tutkimus-, arviointi- ja kehittämishankkeissa, joiden teemat kytkeytyvät julkisten palvelujen tuloksellisuuden arviointiin, uusiin arvonluonnin tapoihin ja toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen.

Merkittävimmät julkaisut

Laihonen, H., Kork, A-A. & Sinervo, LM (2023). Advancing Public Sector Knowledge Management: Towards an Understanding of Knowledge Formation in Public Administration. Knowledge Management Research & Practice, 1-11. DOI: 10.1080/14778238.2023.2187719
Kork, A-A., & Turja, T. (2023). Kansalaistaitoja vai kilpailukykyä? Informaatiolukutaidon toimintapoliittiset kehykset. Hallinnon tutkimus, 42(1), 70-88. DOI: https://doi.org/10.37450/ht.116982
Paananen H. & Kork A-A. (2023). Johtajapositioista kohti vuorovaikutteista hallintaa ja kollektiivista tiedonmuodostusta. In Uusikylä, P & Jalonen, H (eds.). Epävarmuuden aika – Kuinka ymmärtää systeemistä muutosta? (pp. 207-229). Into Kustannus Oy: Helsinki. 
Kork, A-A., Antonini, C., García-Torea, N., Luque-Vílchez, M., Costa, E., Senn, J., Larrinaga, C., Bertorello, D., Brichetto, G., Zaratin, P., & Andreaus, M. (2022). Collective health research assessment: developing a tool to measure the impact of multistakeholder research initiatives. Health Research Policy And Systems, 20 (1), 1-13. https://doi.org/10.1186/s12961-022-00856-9  
Kokko, P., & Kork, A. A. (2021). Value-based healthcare logics and their implications for Nordic health policies. Health Services Management Research, 34(1), 3-12
Kork, A. A., & Sorsa, V. P. (2020). Arvostamisen konventiot. In Arvostustalous–kuinka arvostus rakennetaan ja rakentuu digiyhteiskunnassa (pp. 57-73). Vastapaino.
Kork Anna-Aurora. (2018). Terveydenhuollon asiakaslähtöistä kehittämistä ja kustannusten hallintaa on vaikea toteuttaa samanaikaisesti. Yhteiskuntapolitiikka 83 (2), 215-220 
Kork Anna-Aurora. (2016). Asiakasresponsiivisuudella tehokkuutta julkisiin palveluihin? Terveyskioski perusterveydenhuollon kehittämisinstrumenttina. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1737). 
Kork Anna-Aurora. (2016). Portinvartija vai sisäänheittäjä? Terveydenhuollon kustannushallinnan ja asiakasresponsiivisuuden dilemma. Realistinen synteesi terveyskioskeista Englannissa, Yhdysvalloissa ja Suomessa. Hallinnon Tutkimus 35 (2), 94-116. 
Kork Anna-Aurora, Vakkuri Jarmo. (2016). Improving access and managing healthcare demand with walk-in clinic: Convenient, but at what cost?. International Journal of Public Sector Management 29 (2), 148-163. 
Kork Anna-Aurora, Mänttäri Pietu, Vakkuri Jarmo. (2015). Complexities of productivity policies in the Finnish public sector - knowing how to do more with less?. Financial Accountability & Management 31 (4), 395-414.