Tapahtuma

YTM Arja Matilaisen ammatillisen lisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuus

”Kuntoutusprosessin merkitys kuntoutujien kokemana - Fenomenografinen tutkimus Aslak®-kuntoutuksen hyötymerkityksistä”

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa tarkastetaan YTM Arja Matilaisen kuntouttavan sosiaalityön erikoisalaan liittyvä ammatillinen lisensiaatintutkimus.

Tarkastajina toimivat YTT, yliopistonlehtori emerita Anna Metteri Tampereen yliopistosta (TAU) ja YTT, yliopistonlehtori Jari Lindh Itä-Suomen yliopistosta (UEF).
 
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii professori ma. Irene Roivainen.