Tutkimus

Ympäristöministeriöltä rahoitusta puurakentamista kehittäviin hankkeisiin

Puukerrostaloja Tampereen Vuoreksessa.
Puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman viidennellä hakukierroksella myönnettiin yhteensä 1,1 miljoonaa euroa 17 hankkeelle, jotka edistävät puurakentamisen digitalisaatiota, vähähiilisyyttä, käyttäjälähtöisiä ratkaisuja, kiertotaloutta sekä teollisia verkostoja. Tampereen yliopistossa rahoitusta saivat ECOSAFE 2- ja Puu tulee kaupunkiin -hankkeet.

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman tavoitteena on löytää monistettavia ratkaisuja, jotka vievät suomalaista puurakentamista nopeasti eteenpäin. Ympäristöministeriö sai 35 hakemusta, joiden arvioinnista vastasi ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen edustajista koottu riippumaton arviointiryhmä.

Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmän ECOSAFE 2 -hanke on kokonaisrahoitukseltaan 282 000 euroa, jossa tukiohjelman rahoitus on 112 800 euroa ja yritysten rahoitus yhteensä 107 000 euroa. Hankkeessa on mukana myös Aalto-yliopisto sekä useita muita tutkimuslaitoksia, joilta tilataan ostettuja palveluita. Hanke on jatkoa aiemmalle ECOSAFE-hankkeelle, jossa tutkitaan sahateollisuuden ylijäämätuotteena syntyvien purun ja kutterilastun hyödyntämistä lämmöneristysmateriaalina kosteusturvallisissa ja ympäristöystävällisissä puurakenteissa. ECOSAFE 2 -hankkeessa keskitytään erityisesti savetetun kutterinlastueristeen toiminnan tutkimiseen. Tarkasteluja tehdään lämpö- ja kosteustekniikan, palotekniikan, akustiikan ja mikrobiologian näkökulmista. Aihe on ajankohtainen, sillä ilmastonmuutoksen myötä rakennusalan tutkimuksessa on viime aikoina kiinnitetty yhä enemmän huomiota kestävään rakentamiseen ja luonnonmukaisten materiaalien käyttöön.

– Ensimmäisessä ECOSAFE-hankkeessa teimme kiinnostavan havainnon: kutterinlastueristeen kuorruttaminen savijauholla parantaa sen kosteusteknistä toimintaa rakenteissa merkittävästi. Tässä on lisäksi se hyvä puoli, että savetus parantaa myös lämmöneristeen palo-ominaisuuksia ja voi vähentää riskiä myös haitalliselle mikrobikasvulle. Tässä nyt alkavassa ECOSAFE 2 -hankkeessa tavoitteena on, että savetetusta kutterinlastusta saadaan tuotettua ekologien lämmöneristevaihtoehto myös palonkestovaatimuksia sisältäviin puurakennuksiin, rakennusfysiikan tutkimusryhmän johtaja, professori Juha Vinha kertoo.

Puukerrostalojen kaavoitushankkeet sujuviksi

Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö sai tukiohjelmasta avustusta yli 42 000 euroa Puu tulee kaupunkiin -hankkeelle, jossa etsitään puukerrostalojen kaavoitushankkeiden toteutumista edistäviä käytäntöjä. Hankkeessa kootaan kymmenestä kaupungista vertailutietoa ja kokemuksia tähänastisesta kaavoituksesta ja hankkeiden toteutuspoluista. Ympäristöministeriön ja Puuinfon keräämä tietokanta osoittaa, että aikaväli hankkeiden vireillepanosta toteutumiseen vaihtelee merkittävästi.

– Sujuvalla toteutumisella on suuri vaikutus puurakentamisen jatkuvuuteen. Koska kaupungit ovat monin tavoin yksilöllisiä ja niillä on paljon itsenäistä päätösvaltaa maankäytössä, vertailevasta tutkimuksesta on hyötyä. Hankkeessa tarkastelemme esimerkiksi kaavojen sisältöä ja toteutustapoja, tontinluovutuskäytäntöjä, rakennusvalvonnan rooleja ja kaavojen sijaintitekijöitä. Tuloksista kootaan ytimekäs oppaan tyyppinen yhteenveto kaupunkien ja toimijoiden käyttöön, yliopistotutkija Markku Norvasuo arkkitehtuurin yksiköstä kertoo.

Tutkimukseen osallistuu kymmenen kaupunkia, joissa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit. Mukana on myös edustava otos keskisuuria kaupunkeja, jotka ovat merkittävästi edistäneet puurakentamista osana asuntotuotantoaan. Tutkimus päättyy syyskuussa 2022.

Uutinen kaikista rahoitusta saaneista hankkeista löytyy valtioneuvoston sivuilta.

Lisätiedot:
Professori Juha Vinha, juha.vinha [at] tuni.fi, puh. 040 8490296

Yliopistotutkija Markku Norvasuo, markku.norvasuo [at] tuni.fi, puh. 050 5124593

 

 

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset