Hyppää pääsisältöön

Yliopistoverkosto ECIU:n hallitus koolla Tampereella

Julkaistu 18.11.2021
Tampereen yliopisto
Group photoKokouspäivän päätteeksi hallitus ja ECIU:n jäsenyliopistojen koordinaattorit kokoontuivat Museokeskus Vapriikkiin, joka toimii Tampellan tehtaan entisessä verstaassa Tammerkosken partaalla.
Eurooppalaisten yliopistojen verkoston ECIU:n hallitus kokoontuu parhaillaan Tampereella. Tällä viikolla Tampereella on järjestetty myös ECIU-yliopiston johtoryhmän, jäsenyliopistojen koordinaattoreiden sekä ECIU-yliopiston digitaalista alustaa rakentavan työryhmän kokoukset.

Innovatiivisten eurooppalaisten yliopistojen verkosto European Consortium of Innovative Universities, ECIU, sai vuonna 2019 EU:lta kolmivuotisen rahoituksen korkeakoulutuksen innovointiin ja eurooppalaisen yliopiston pilotointiin. Tampereen yliopisto on yksi ECIU-verkoston kahdestatoista jäsenestä. ECIU-verkoston jäsenyliopistot kehittävät pilottiprojektissa haastepohjaista, Euroopan laajuista koulutusmallia perinteisen tutkintopohjaisen mallin sijaan.

 Asialistamme on ollut kattava, ja esillä ovat olleet ollut monet keskeiset ECIU-yliopiston tulevaisuutta linjaavat teemat. ECIU:n tarjoama uudenlainen yliopistokonsepti etenee, ja on tärkeää varmistaa, että se löytää paikkansa eurooppalaisessa yliopistokentässä, toteaa Tampereen yliopiston rehtori, ECIU-yliopiston vararehtori Mari Walls.

ECIU:n hallitus, verkostot ja työryhmät ovat koronapandemian vuoksi toimineet pitkään etäyhteyksien varassa. Tampereen tapaamisessa on päästy kaivatusti kasvokkain keskustelemaan tulevaisuudesta ja strategisista linjauksista. Tapaamisissa on käsitelty muun muassa ECIU-yliopiston haastepohjaista tutkimusta ja koulutusta, kansainvälistä liikkuvuutta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tunnelma, sitoutuminen, erilaiset panostukset ja keskustelut ovat parhaita todisteita tämän yhdessä rakentamamme suuren yrityksen, ECIU-yliopiston, arvosta. Paljon on tehty ja vielä paljon on tehtävää, mutta olemme Euroopassa oikealla tiellä korkeakoulutuksen kehittämisessä, painotti ECIU-yliopiston rehtori Màrius Martínez.

Tarvelähtöinen, monitieteinen ja joustava koulutus, räätälöitynä niin yhteiskunnan kuin erityyppisten oppijoiden tarpeisiin, on uudenlainen lähestymistapa osaamisen kehittämiseen korkeakoulutuksessa.

ECIU-yliopiston pilottivaiheesta on nyt kaksi kolmasosaa takana ja vielä vuosi edessä. Olemme hyvässä vauhdissa kehittämisessä, ja parhaillaan alamme myös valmistautua seuraavaan vaiheeseen ja Eurooppa-yliopistojen uuteen rahoituskauteen. On tärkeää, että kykenemme vähitellen hyödyntämään yhdessä ECIU-yliopiston mahdollisuudet tutkimuksessa, koulutuksessa ja innovaatioissa läpi Euroopan, sanoo Tampereen yliopiston ECIU:n projektin johtaja Heli Harrikari

 

ECIU-yliopiston verkkosivuille

Hallituksen jäsenet

Paikallisten yliopistojen koordinaattorit