Hyppää pääsisältöön

Virustautien voimassa näkyy nyt koronaeristyksen vaikutus

Julkaistu 28.9.2022
Tampereen yliopisto
Heikki Hyöty laboratoriossaEnterovirukset ovat yleisimpiä virustautien aiheuttajia. Niiden alatyypit saavat aikaan muun muassa nyt kiertäviä enterorokkoa ja keuhkokuumetta. Enterovirusten aiheuttama taudinkuva riippuu siitä, mihin kudokseen eri virustyypit hakeutuvat, kertoo virologian professori Heikki Hyöty.
Koronaviruspandemian aiheuttama eristäytyminen on yksi syy siihen, että erilaiset virusepidemiat ovat nyt tavallista voimakkaampia. Tämä pätee myös enteroviruksiin, joiden aiheuttamia tauteja on loppukesästä lähtien ilmennyt Suomessa tavallista enemmän.

— Koko väestö olimme niin eristyksissä, ettemme saaneet näitä virusinfektioita, toteaa virologian professori ja diabetestutkija Heikki Hyöty.

— Se on johtanut siihen, että tulee boomi, jossa ihmiset ovat normaalia herkempiä – väestössä ei ole sairastetuista viruksista immuniteettia.

Korona-ajan vauvat eivät ole kohdanneet viruksia normaalisti

Esimerkiksi lasten välikorvan tulehdukset katosivat eristysaikana käytännössä kokonaan.

— Syynä on se, että lapset eivät kohdanneet läheskään niin paljon viruksia kuin normaalisti. Eristyksellä voi olla vaikutuksia myös immuunijärjestelmään.

— Tulevina vuosina nähdään, nousevatko esimerkiksi allergioiden määrät. Yksi ajatushan on, että on hyvä, kun lapset sairastavat paljon infektioita, koska se kouluttaa immuunivasteen säätelyn paremmaksi ja esimerkiksi ehkäisisi siten allergioita. Nyt on syntynyt ikäluokkia, joilla tällaista isoa altistusta ei ole tullut. Saa nähdä, löytyykö muitakin ilmiöitä, Hyöty pohtii.

— Tämä osoittaa myös sen, miten tärkeitä virukset ovat välikorvainfektioiden synnyssä. Nyt näiden lasten herkkyys saada virustauteja on suurempi ja veikkaan, että muissakin viruksissa tulee näkymään normaalia laajempia epidemioita tänä vuonna ja ensi vuonna, Hyöty sanoo.

Taudinaiheuttajina nyt enterovirusten kaksi alatyyppiä

Enteroviruksia esiintyy yleensä loppukesästä ja loppuvuodesta. Huippukausi on Hyödyn mukaan yleensä heinäkuulta marras-joulukuulle.

Meneillään olevan enterovirusepidemian aiheuttajiksi on Suomessa tunnistettu coxsackievirus A6 ja enterovirus D68. A6 aiheuttaa enterorokkoa, D68 taas hengitysteiden infektioita ja keuhkokuumeita. Takavuosina D68 on aiheuttanut myös harvinaisena komplikaationa polion kaltaisia halvauksia, mutta nyt käynnissä olevaan epidemiaan ei ole liittynyt halvausoireita.

Hyöty kertoo, että molempia vastaan ollaan kehittämässä rokotteita, mutta kestää vielä kauan, ennen kuin niitä on saatavilla.

Enterovirukset ovat yleisimpiä virustautien aiheuttajia. Niitä on kaikkiaan yli sata alatyyppiä. Niihin kuuluvat esimerkiksi poliovirukset, jotka aiheuttavat halvausta. Polio on rokotteella lähes hävitetty.

— Enterovirusten aiheuttama taudinkuva riippuu siitä, mihin kudokseen eri virustyypit hakeutuvat. Esimerkiksi poliovirukset hakeutuvat erityisesti keskushermostoon ja tuhoavat siellä luurankolihaksia hermottavia hermosoluja, jolloin halvaus syntyy.

Suomessa kiertävillä enteroviruksilla ei yhteyttä diabetekseen

Heikki Hyöty on tutkinut erityisesti ykköstyypin diabeteksen syntyä.

— Enterovirusten ja tyypin 1 diabeteksen välinen assosiaatio on löydetty monessa tutkimuksessa. Kun on pyritty selvittämään, mitkä enterovirustyypit ovat sen takana, nyt kiertävät A6 ja D68 eivät ole tulleet esiin.

Enterovirusten ja ykköstyypin diabeteksen yhteys on tutkimuksissa kuvattu coxsackie B-ryhmän viruksiin, joista tiedetään, että ne hakeutuvat haimaan, haimakudokseen ja insuliinia tuottaviin soluihin.

— Toisaalta vain pieni osa niistä, jotka sairastavat vaikkapa coxsackie B -viruksenkin, saa diabeteksen, koska lisäksi tarvitaan yksilöllisiä herkkyystekijöitä, Hyöty kertoo.

— Lisäksi on hyvä muistaa, että lopullinen varmistus näiden virusten ja diabeteksen syy-seuraussuhteesta vielä puuttuu. Sen varmistaminen vaatii rokotteella tehtäviä ennaltaehkäisytutkimuksia.

Hyödyn mukaan on virustaudeille melko tyypillistä, että vaikea tauti tulee vain pienelle osalle niistä, jotka saavat tartunnan. Poliovirusinfektion sairastaneista vain alle prosentti sai halvauksen.

—Kaiken kaikkiaan sanoisin, ettei ole syytä olla erityisesti huolissaan – ei ole näyttöä siitä, että Suomessa nyt liikkuvat enterovirusten serotyypit voisivat aiheuttaa diabetesta.

Diabetesrokotteen ensimmäisestä vaiheesta lupaavia tuloksia

Professori Heikki Hyödyn ja Helsingin yliopiston lastentautien professori Mikael Knipin kehittämä maailman ensimmäinen diabetesrokote on juuri läpäissyt ensimmäisen ihmistutkimuksen.

— Tulokset olivat hyviä. Rokotteessa oli viittä eri tyyppistä coxsackie B -virusta, ja jokaista vastaan tuli hyvä immuunivaste. Odottamattomia sivuvaikutuksia ei ilmennyt, Hyöty kertoo.

Kuva: Jonne Renvall