Yleisötilaisuus

Virtual Platform for Medical Device Training-hankkeen 1. webinaari: Digitaalisuuden ja AR-/VR-teknologioiden käyttöönotto ja käyttämisen vaatimukset sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika:
vpmdt-16.5.2022-klo-12-16.png
Digitaalisuus ja erilaiset virtuaaliset teknologiat ovat täällä ja muuttavat tapaamme tehdä töitä: tule kuulemaan mitä juuri nyt tapahtuu SOTE-alan kentällä, mihin kaikkeen se vaikuttaa ja mitä mahdollisuuksia uudet teknologiat tuovat.

Tervetuloa mukaan Virtual Platform for Medical Device Training -hankkeen 1. webinaariin!

Voit osallistua etänä klo 12-14 Teams-linkin kautta tai voit tulla TAMKin pääkampukselle ja osallistua sekä webinaariin, että sen jälkeiseen työpajaan, jossa pääset tutustumaan erilaisiin virtuaalisten teknologioiden uusimpiin mahdollisuuksiin Sote Virtual Labissa. Työpajaan mahtuu mukaan ensimmäiset 25 henkilöä. Tapahtuma on ilmainen.

 

Ohjelma:

Klo 12: Hyvinvointialue sote-palvelujen tuottajana, muuttuvatko osaamistarpeet ja miten niihin vastataan.

Sote-uudistus, väestömuutos ja digitalisoituvat palvelut- muuttavat sote-ammattilaisten työtä. Minkälaisin mahdollisuuksin uuden oppimiseen voidaan vastata ja miten uudistus haastaa koulutusta. Puheenvuorossa tarkastellaan muuttuvan työn ja uuden oppimisen suhdetta uudenlaisiin tapoihin oppia. - Taru Manner, lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Klo 12.30 Sote-kouluttajat ja virtuaaliteknologia: kokemuksia ja toiveita.

Hankkeen alussa kartoitettiin niin sote-kentällä kouluttavien terveydenhuollon ammattilaisten, kuin AMK-opettajien virtuaaliteknologiaan ja virtuaaliympäristöihin liittyviä kokemuksia ja toiveita. Kokemuksia ja toiveita kerättiin fokusryhmähaastatteluilla. Haastateltavien kokemukset olivat rikkaita. Erityisesti kokemusta oli kertynyt erilaisten terveydenhuollossa toteutettujen toimenpiteiden ja protokollien kouluttamisesta. Virtuaaliteknologia nähtiin potentiaalisena pedagogisena kouluttamisen menetelmänä. Haastatteluissa tunnistettiin monia kehitysideoita sekä toiveita virtuaalisiin oppimisympäristöihin ja teknologian käytettävyyteen liittyen. – Marjo Tienari, sairaanhoitaja, Sydänsairaala Tampere

Klo 13: VR, AR ja XR termeinä ja teknologiaesimerkkeinä.

Lopussa esitellään AR-teknologiaa demon kautta. - Jukka-Pekka Pirhonen, lehtori, Tampereen Ammattikorkeakoulu

Klo 14: tauko ja kahvitarjoilu

Klo 14.30: Tutustuminen erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin TAMKin Sote Virtual Labissa

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat

Järjestäjä

Virtual Platform for Medical Device-hanke

Lisätietoja

Minna Tiainen, minna.tiainen@tuni.fi