Väitös

Ville Teräväinen: Yhteisöllisempi, innovatiivisempi ja itseohjautuvampi organisaatiokulttuuri lisäisi rakennusalan tuottavuutta

Ville Teräväinen.
Rakennusalalla tuottavuuden kehittyminen on jo pitkään ollut vaatimatonta moneen muuhun toimialaan verrattuna. Useat rakennusalan tehokkuuden ja tuottavuuden nostoon pyrkivät toimet ja tutkimukset ovat kuitenkin sivuuttaneet alan työvoimavaltaisuuden ja siten organisaatiokulttuurin merkityksen rakentamisen arvontuoton osana. Diplomi-insinööri Ville Teräväinen keskittyy väitöskirjassaan juuri rakennusyrityksen organisaatiokulttuurin ja rakentamisen tehokkuuden väliseen vuorovaikutukseen.

Ville Teräväinen lähti tutkimuksessaan siitä, että organisaatiokulttuuria kyetään johtamaan muiden rakennusyrityksen resurssien tavoin. Organisaatiokulttuuri määrittelee, miten asioita yrityksessä tehdään ja mikä ylipäätänsä on hyväksyttävää.

– Rakennusalan tehokkuuden problematiikkaa on tutkittu paljon, mutta pääasiassa nämä tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet insinööritaitojen kehittämiseen ja prosessijohtamisen tekniikoiden viilaamiseen. Tämän kaltainen kapeahko lähestymiskulma on ollut osaltaan estämässä alan johtajia ja tutkijoita näkemästä pitkän tähtäimen kehittämiseen vaadittavia kriittisiä ja ”pehmeämpiä” kyvykkyyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi organisaation oppimiskyvykkyys ja innovaatioiden tuottamiskyky, Teräväinen kertoo.

Organisaatiokulttuurin ja rakentamisen tehokkuuden välistä yhteyttä on tutkittu suhteellisen vähän alan taloudelliseen merkitykseen nähden. Teräväinen tuo tutkimuksessaan esiin sen, mitä rakennusalan ammattilaiset ajattelevat organisaatiokulttuurimuutoksen tarpeellisuudesta ja sen suunnasta.

– Keskeiseksi nousi toive siirtymisestä kohti yhteisöllisempää, innovatiivisempaa ja itseohjautuvaa organisaatiokulttuurin muotoa, jossa korostuvat valmentava johtamisen ote ja horisontaalisen tehtävänkierron varmistava urasuunnittelu. Tämä edellyttää erityisesti tiedon läpinäkyvyyden lisäämistä, mikä mahdollistaa organisaation oppimisen ja siten organisaatiokulttuurin muutoksen toivotunlaiseksi, Ville Teräväinen sanoo.

Teräväinen havaitsi, että lähempänä toivetilakulttuuriaan toimivat työmaaorganisaatiot toimivat tehokkaammin ja tuottavat parempaa laatua.

– Jotta rakennusalan toiminta tehostuisi, rakennusyritysten johdon tulee pyrkiä muuttamaan organisaatiokulttuurejaan kohti toivetilaa. Lähempänä toivetilakulttuuriaan toimineet työmaaorganisaatiot voitiin nähdä niin sanottuina vahvan organisaatiokulttuurin tiimeinä, joissa toiminnan näkyvät osat ja perimmäiset arvot olivat keskenään yhteneväiset. On selvää, että tällöin työmaaorganisaation henkilövalintoihin ja ihmisten johtamiseen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, Teräväinen sanoo.

Ville Teräväinen on kotoisin Turusta ja valmistui rakennustekniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2014. Nykyään Espoossa asusteleva Teräväinen on töissä hankekehityspäällikkönä rakennusyhtiö YIT:ssä. Väitöskirjansa hän on tehnyt päätoimisen työnsä ohella.

Diplomi-insinööri Ville Teräväisen rakentamistalouden alaan kuuluva väitöskirja Rakennusyrityksen organisaatiokulttuuri ja sen merkitys rakentamisen tehokkuuteen tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa perjantaina 16.4.2021 klo 12.00 Hervannan kampuksella Rakennustalon salissa RG202 (Korkeakoulunkatu 5, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Jaakko Kujala Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Kalle Kähkönen rakennetun ympäristön tiedekunnasta.

Koronatilanteen vuoksi yleisö voi osallistua tilaisuuteen etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1892-5

Kuva: Karoliina Ylisaukko-oja

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat