Tapahtuma

Verkkotyöpaja lapsuuden etnografisesta tutkimuksesta

Ilmoittautumisaika:
Lapsuuden tutkimuksen lähtökohtana on, että lapset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Etnografinen tutkimus on yksi tapa saada tietoa lasten arjesta ja heidän kokemuksistaan ja näkemyksistään.

Työpajassa pohditaan lapsuuden etnografisen tutkimuksen iloja ja haasteita. Keskustelemme erilaisista etnografisista käytännöistä ja tutkijan asemasta lapsuudentutkimuksen kentillä. Mitä osallistuva havainnointi lasten kanssa tarkoittaa? Millaista tietoa on mahdollista saada ja miten? Millaisia visuaalisia työkaluja voi hyödyntää osana lapsuuden etnografista tutkimusta ja miten? 

Työpajan aluksi professori Laura Assmuth ja akatemiatutkija Mari Korpela kertovat omista lapsiin liittyvistä etnografisista tutkimuksistaan ja metodologisista valinnoistaan. Tämän jälkeen kuullaan osallistujien esityksiä ja keskustellaan niistä. Työpaja on monitieteellinen ja tarkoitettu kaikille etnografista lapsuuden tutkimusta tekeville tai siitä kiinnostuneille. Erityisen tervetulleita ovat jatko-opiskelijat ja pro gradu tutkielmien tekijät.  

Työpaja järjestetään virtuaalisesti Zoomin välityksellä 29.10.2020, kello 10.00-15.45. Sessioiden välissä on runsaasti taukoja.  

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.9.2020. Osallistua voit myös ilman omaa esitystä. Esityskielet ovat suomi ja englanti. Tervetuloa mukaan! 

  

Yhteistyössä Suomen Antropologinen Seura, Perla – Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus, Visual Studies Lab, Tampereen yliopisto 

Lue lisää: https://projects.tuni.fi/expatkids/news-and-events/  

Further information

Mari Korpela, mari.korpela@tuni.fi