Väitös

Valtteri Ranta: Kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kehittäminen vaatii teollisilta yrityksiltä omien vahvuuksien tunnistamisen lisäksi sääntelyn ja yleisten mielikuvien aktiivista huomioimista

Valtteri Ranta.
Kiertotalous lupaa yrityksille mahdollisuuden parantaa samanaikaisesti toimintansa ympäristöllistä kestävyyttä ja taloudellista kannattavuutta. Kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kehittämisestä onkin tullut monen teollisen yrityksen keskeinen tavoite. Diplomi-insinööri Valtteri Ranta tutki väitöskirjassaan kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja ja havaitsi, että ympäristöllinen kestävyys ei vielä takaa toiminnan arvostusta eri toimintaympäristöissä.

Kiertotaloudesta, jossa tuotteiden ja materiaalien arvo pyritään säilyttämään käytössä mahdollisimman pitkään ja näin vähentämään luonnonvarojen kulutusta ja jätteen syntyä, on nopeasti tullut merkittävä ilmiö. Lupaavista lähtökohdista huolimatta kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kehittäminen on kohdannut teollisissa yrityksissä haasteita.

Valtteri Ranta keskittyi väitöskirjassaan teollisten yritysten kiertotalouden mukaisiin liiketoimintamalleihin ja havaitsi, että ristiriitoja löytyy kiertotalouden eri periaatteiden ympäristövaikutusten ja niiden hyväksyttävyyden välillä eri markkinoilla.

– Esimerkiksi kierrätykseen liittyy selkeitä rajoitteita ja tuotteiden uudelleenkäyttö tai vähentäminen olisivat kiertotalouden tutkimuksen mukaan tehokkaampia tapoja ympäristöllisen kestävyyden parantamiseksi. Kuitenkin yleisissä mielikuvissa kierrätys on tutumpaa, ja kierrätykseen perustuva liiketoiminta yhdistetään helpommin ympäristöllistä kestävyyttä edistäväksi, Ranta kertoo.

Ranta havaitsi tutkimuksessaan, että lainsäädännöllisen tuen lisäksi kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan siirtyminen vaatii myös yleisen arvomaailman ja mielikuvien kehittymistä kiertotalouden eri tyyppejä tukevaan suuntaan. Erityisesti uudelleenkäyttö ja tuotteiden ja materiaalien käytön vähentäminen vaatisivat suurempaa tukea, jotta teolliset yritykset ottaisivat niitä hyödyntäviä liiketoimintamalleja käyttöönsä.

– Tuotteiden ja materiaalien vähentäminen sekä tuotteiden uudelleenkäyttö olisi hyvä nähdä ensisijaisina tavoitteena ennen kierrätystä, sillä niillä voidaan kiertotalouden tämänhetkisen tutkimustiedon valossa tehokkaammin kehittää ympäristöllistä kestävyyttä, Ranta muistuttaa.

Tutkimuksessa tunnistettiin myös teollisten yritysten arvonluontilogiikoita kiertotalouden mukaisessa liiketoiminnassa. Neljänä keskeisenä logiikkana nousivat esiin arvon palauttaminen tuotteisiin ja materiaaleihin, tuotteen arvon jakaminen usean asiakkaan välillä, resurssien arvon optimointi yksittäisille asiakkaille, sekä ympäristöllistesti kestämättömien nykyisten ratkaisujen korvaaminen. Jokainen arvonluontilogiikka vaati yritykseltä tietynlaisia kyvykkyyksiä.

– Arvoa luodakseen teollisten yritysten on kiertotalousliiketoimintaa kehittäessään pystyttävä tunnistamaan omat vahvuutensa ja keskityttävä niiden mukaisen liiketoiminnan kehittämiseen. Samalla yritysten on kuitenkin myös huomioitava toimintaympäristössä vallitsevat mielikuvat ja lainsäädäntö kehitettävää toimintaa kohtaan. Arvonluontikykyä nostaa se, jos liiketoiminnan hyväksyttävyyteen toimintaympäristössä pystytään vaikuttamaan, Ranta painottaa.

Diplomi-insinööri Valtteri Rannan tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Strategic development of circular economy business in industrial firms tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa perjantaina 7.5.2021 klo 12.00 Hervannan kampuksella Festian salissa Pieni sali 1 (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Janne Huiskonen LUT-yliopistosta. Kustoksena toimii professori Leena Aarikka-Stenroos johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Yleisö voi seurata väitöstä etäyhteydellä https://tuni.zoom.us/j/67147779063

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1934-2

Kuva: Jonne Renvall

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat