Väitös

Väittelijä uudistaisi poliisikoulutuksen valintaa

Matti Mikkola
Luotatko poliisiin, jota on ennen poliisikoulutukseen hakeutumista epäilty rikoksesta tai hän on syyllistynyt vähäiseen, nuorena tai yli 10 vuotta sitten tehtyyn rikokseen?

HM Matti Mikkola tutki väitöskirjassaan Sopiva vai sopimaton poliisiksi Poliisiammattikorkeakoulun oppilasvalintasysteemin lainsäädännöllisiä turvallisuusaukkoja, jotka voivat uhata sisäistä turvallisuutta. Keskeisinä tarkastelukohteina olivat poliisikoulutuksen valintasysteemiä ja suojelupoliisin lausuntotoimintaa ohjaavat lainsäädännöt, jotka nykyisin mahdollistavat vähäiseen, nuorena tehtyyn ja yli kymmenen vuotta sitten rikokseen syyllistyneen hakijan pääsyn poliisikoulutukseen.

Tutkimuksessa tarkastellaan etenkin vuosina 2005 ja 2014 voimaan tulleita lakeja.

Tutkimusajatus ja -kysymys liittyvät saumattomasti valtion suojaamiseen sisäisen turvallisuuden sektorilla sitä loukkaavia ilmiöitä tutkimalla. Näin tutkimus sijoittuu turvallisuuden alan tutkimuskehikkoon, jossa valtion suojaaminen liittyy valtion säilyttämiseen ja poliittisen järjestelmän pysyvyyteen sisäistä ja ulkoista uhkaa vastaan.

- Tutkimus sisältää parannusehdotuksen, joka on kansallisen turvallisuuden ennalta estävän turvallisuustyön osalta parempi rikokseen syyllistyneiden hakijoiden karsinnassa kuin nyt käytössä oleva oppilasvalintasysteemi, Mikkola kertoo.

Tutkimuksessa esitettyjen parannusehdotusten tavoitteeksi asetettiin havaittujen lainsäädäntöön liittyvien turvallisuusaukkojen eliminoiminen. Muutosesitysten tavoitteena on, että sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen osallistuvan poliisin valinta poliisiammattiin tähtäävään poliisikoulutukseen nähtäisiin jälleen kansalaisten luottamuksen arvoisena asiana.

Tutkimus on ensimmäinen poliisikoulutukseen hakijoiden poliisiksi sopivuutta ja soveltuvuutta kartoittava myös kansainvälisesti vertaillen.

Hämeenlinnassa asuva Mikkola on Suojelupoliisin eläkkeellä oleva ylitarkastaja.

Hallintotieteiden maisteri Matti Mikkolan erityisesti hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja Sopiva vai sopimaton poliisiksi: Poliisiammattikorkeakoulun oppilasvalintasysteemin sisäistä turvallisuutta uhkaavien lainsäädännöllisten turvallisuusaukkojen tarkastelu tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 5.6.2020 klo 12 alkaen.  Vastaväittäjänä toimii professori Pertti Ahonen Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta.

Koronavirustilanteen takia Tampereen yliopiston väitöksiä ei toistaiseksi järjestetä yleisötilaisuuksina, mutta väitöstä voi seurata etäyhteyden kautta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1580-1