Väitös

Väitös: Yrityksen prosessit täytyy ymmärtää, jotta voi tuottaa innovaatioita

Hannele Väyrynen
Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteet pakottavat organisaatiot kehittämään uudenlaisia tuotteita, palveluita ja prosessien uusiutumista sekä täysin uusia innovaatioita. Vaikka yrityksissä tehdään kehitystyötä, Hannele Väyrysen Tampereen yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että yrityksissä hyödynnetään liian vähän tutkimus- ja kehitystyön resursseja, tai kehittämistä tekee pieni osaajajoukko.

Yrityksen kilpailukyvyn saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi tarvitaan uutta tietoa ja osaamista, uudenlaisen teknologian omaksumista sekä nykytilanteen ja tulevaisuuden välistä tutkausta. Kasvatustieteen maisteri Hannele Väyrynen tarkasteli väitöstyössään toimivien tiedon ja osaamisen luomisen ja hyödyntämisen käytäntöjä sekä teknologian hyödyntämisen keinoja, jotka edistävät organisaation innovaatioprosessia.

Kokonaisvaltainen yritysten prosessien ymmärtäminen tuotesuunnittelusta asiakkaan tuotekokemukseen on edellytys sille, että yksilöt ymmärtävät oman työnsä merkityksen yrityksessä, Hannele Väyrynen toteaa.

Silloin voidaan alkaa kehittää myös ideoita tuotantomenetelmien kehittämiseksi tai uusiksi tuotteiksi.

On tärkeää tuoda esiin innovointiprosessin haasteet ja resursointitarpeet idean toteuttamiseksi, ja haasteiden visualisointi näkyväksi on yksi keino haasteiden työstämiseen.

Väyrynen työskentelee projektitutkijana Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

Kasvatustieteen maisteri Hannele Väyrysen väitöskirja Constructing innovativeness in the organization. Knowledge management and information technology management perspective tarkastetaan Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa perjantaina 7.6.2019 kello 12.00 alkaen Rakennustalon salissa RG202, Korkeakoulunkatu 6, Tampere. Vastaväittäjinä toimii professori Vesa Harmaakorpi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Nina Helander Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1124-7