Väitös

Väitös: Tuntovihjeet vähentävät informaatiokuormitusta navigoinnissa ja kohteiden valinnassa

Moderni teknologia koettelee ihmisen tietojenkäsittelykapasiteetin rajoja. Näköaistiin perustuvan vuorovaikutuksen täydentäminen tuntovihjeillä voi osaltaan vähentää informaatiokuormituksen aiheuttamia ongelmia, kuten toiminnan hidastumista ja virhealttiuden lisääntymistä. Tyypillinen esimerkki tuntovihjeistä on älypuhelimen antama värinäilmoitus, mutta tuntovihjeitä on mahdollista soveltaa laajemminkin.

Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa tutkittiin, kuinka tuntovihjeillä voidaan auttaa käyttäjää tehtävissä, jotka sisältävät navigointia ja kohteiden valintaa. Kokeisiin kuului navigointia jalankulkijana ja autoilijana sekä kohteiden valintaa katseohjauksella ja käsiohjaimella.

Tavoitteena oli löytää keinoja vähentää näiden tehtävien aiheuttamaa kuormitusta ja parantaa siten suoriutumista ja käyttökokemusta. Tutkimuksissa mitattiin suoriutumisnopeutta ja virheiden määrää sekä tutkittiin käyttäjien kokemuksia kyselylomakkeiden ja haastattelujen avulla.

Tulokset osoittivat, että jos navigoinnin ja kohteiden valinnan aikana voidaan käyttää sekä käyttäjän että tietokoneen käynnistämiä vihjeitä, käyttäjän käynnistämät vihjeet ovat suositeltavampi vaihtoehto. Käyttäjä voi esimerkiksi kysyä eleen avulla suuntaa älypuhelimelta sen sijaan, että puhelin antaa vihjeitä automaattisesti. Lisäksi tulokset osoittivat, että yksinkertaisten analogioiden käyttö, kuten tuntovihjeen antaminen navigointisuuntaa vastaavalle kehon puolelle ja vuorovaikutuksen tukeminen moniaistisesti voivat pitää kuormituksen mahdollisimman alhaisena. Lisäksi ohimoiden alue osoittautui käyttökelpoiseksi paikaksi tuntovihjeille.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kuormituksen vähentämiseksi ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksessa sekä käyttäjän hallinnan tunteen parantamiseksi informaatioteknologiaa käytettäessä.

Psykologian maisteri Tomi Nukarisen ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alaan kuuluva väitöskirja Assisting Navigation and Object Selection with Vibrotactile Cues tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa torstaina 7.3.2019 12.00 Kampuskappelissa, Pinni B5103, Kanslerinrinne 1. Vastaväittäjänä toimii professori Stephen Brewster Glasgow’n yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Roope Raisamo informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1005-9

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 26.2.2019