Väitös

Väitös: Toiminnanohjausjärjestelmään perustuva liiketoimintasimulaatio tukee erityisesti heikompien opiskelijoiden oppimista

Karoliina Nisula
Liiketoiminnan osaaminen on yhdistelmä tietoja, taitoja ja kokonaisuuksien hallintaa. Tällaista osaamista hankitaan parhaiten kokonaisvaltaisessa oppimisympäristössä, jossa teoria ja käytännön tekeminen yhdistyvät. Karoliina Nisula kehitti väitöstyössään liiketoimintasimulaation, jonka avulla opiskelijat pääsevät tositoimiin.

Oppimisen ja opetuksen painopiste on viime vuosina siirtynyt teoreettisen tiedon hankkimisesta korostamaan osaamista, kokonaisuuksien hahmottamista ja taitojen soveltamista käytäntöön. Karoliina Nisula kehitti väitöstyössään avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmän yhteyteen liiketoimintasimulaation, jossa opiskelijatiimit perustavat virtuaalisia yrityksiä ja käyvät kauppaa sekä toisten opiskelijayritysten että simuloitujen yritysten kanssa. 

Simulaation käyttöliittymänä toimii autenttinen toiminnanohjausjärjestelmä, jota myös oikeat yritykset käyttävät päivittäisten liiketoimintojensa hallinnointiin. Se rakennettiin Tampereen ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden liiketalouden kokonaisvaltaiseksi oppimisympäristöksi ja se on ollut TAMKissa käytössä vuodesta 2010. Simulaatioympäristön toimintaperiaatteita voidaan soveltaa myös muihin oppilaitosympäristöihin ja teknisiin alustoihin.

– Simuloitu oppimisympäristö tuotti hyviä oppimistuloksia tiedollisen, taidollisen ja tunneperäisen oppimisen alueilla. Se tuki erityisesti heikompien opiskelijoiden pitkäkestoista, tiedollista oppimista, Karoliina Nisula kertoo.

Parantuneiden oppimistulosten syyksi löydettiin se, että liiketoimintasimulaatio toimii yhdistävänä tekijänä eri toimijoiden ja elementtien välillä.

– Sen avulla voidaan yhdistää opettajien tuottamaa teoreettista tietoa opiskelijoiden käytännön harjoitteluun. Se myös yhdistää eri opiskelijatiimit samaan liiketoimintaympäristöön. Tiimit ja yksilöt voivat työskennellä keskenään kukin omalla tyylillään ja samalla olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.  Kukin opiskelija voi hyödyntää oppimisympäristöä omaan oppimistyyliinsä parhaiten sopivalla tavalla, Nisula sanoo.

Karoliina Nisula tutki väitöstyössään myös tietojärjestelmiin perustuvien oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia opiskelijan jatkuvaan arviointiin ja ohjaukseen.

– Tietojärjestelmäpohjaisten oppimisympäristöt keräävät paljon dataa, mutta niiden tuottamaa tietoa hyödynnetään vielä varsin vähän. Oppimisanalytiikka ja arviointi pitäisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa ja rakentaa luonnolliseksi osaksi oppimisympäristöä, hän painottaa.

Diplomi-insinööri Karoliina Nisulan tietojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Holistic business learning environment - bringing practice and integration to business education tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa keskiviikkona 22.05.2019 klo 12 Hervannan kampuksen Rakennustalon salissa RG202 (Korkeakoulunkatu 5). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Birgit Rognebakke Krogstie (Norwegian University of Science and Technology). Tilaisuutta valvoo professori Samuli Pekkola Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Karoliina Nisula työskentelee tällä hetkellä Tampereella Tawasta OS Technologies Oy:ssä. Hän kehittää avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmiä ja oppimisen seurantajärjestelmiä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1071-4