Väitös

Väitös: Suunnitelmallisella lähestymistavalla menestyy parhaiten rakennustekniikan opinnoissa

Rakennustekniikan yliopisto-opiskelijoiden lähestymistavalla oppimiseen on vaikutusta opiskelijoiden opintomenestykseen, selviää Alpo Salmiston väitöskirjassa. Suunnitelmallista lähestymistapaa käyttävät opiskelijat ovat menestyneet opinnoissa paremmin kuin muut opiskelijat. Rakennustekniikan opetus- ja oppimismenetelmiä tulisi kehittää tukemaan suunnitelmallisen opiskelun lisäksi myös opiskelijoiden syväsuuntautunutta lähestymistapaa.

Diplomi-insinööri Alpo Salmisto tutki väitöskirjaansa varten rakennustekniikan yliopisto-opiskelijoiden lähestymistapoja oppimiseen ja tiedon luomiseen perustuvien opetus- ja oppimismenetelmien soveltamista rakennustuotannon opintojaksoilla.

Salmisto jakoi opiskelijoiden lähestymistavat opiskeluun syväsuuntautuneeseen, pintasuuntautuneeseen tai suunnitelmalliseen lähestymistapaan. Myös eri tapojen yhdistelmät ovat mahdollisia. Tutkimuksessa selvisi, että rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa menestyvät parhaiten suunnitelmallista lähestymistapaa opiskeluun käyttävät opiskelijat.

– He etenevät opinnoissaan suunnitelmallisesti ja yleensä tietävät tarkasti kurssien suoritusvaatimukset. He suunnittelevat opiskelunsa usein strategisesti, tavoitellen korkeita arvosanoja riippumatta siitä ymmärtävätkö oppimaansa, Salmisto kertoo.

Syväsuuntautuneilla opiskelijoilla taas on pyrkimyksenä ymmärtää opiskeltavaa asiaa. He kokevat oppimisympäristönsä ja ammatillisten taitojen kehittymisen myönteisemmin kuin muut opiskelijat.

– Syväsuuntautuneet opiskelijat kokevat opinnoissa myös vähemmän stressiä kuin muut opiskelijat. Siitä on siis hyötyä, vaikkei sillä olekaan opintomenestyksen suhteen yhtä suurta merkitystä kuin suunnitelmallisella opiskelulla, Salmisto kertoo.

Tueksi koulutuksen kehittämiseen

Salmiston tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää rakennustekniikan yliopisto-opetuksen opetussuunnitelmatyössä ja koulutuksen kehittämisessä.

– Rakennustekniikan opetusta tulisi kehittää tukemaan paremmin opiskelijoiden syväsuuntautunutta lähestymistapaa, koska monissa tutkimuksissa syväsuuntautuneen lähestymistavan on todettu johtavan laadukkaaseen oppimiseen. Syväsuuntautuneet opiskelijat ovat myös hyvin motivoituneita, Salmisto toteaa.

Työssään Alpo Salmisto teki opiskelijoille kyselyn heidän lähestymistavoistaan oppimiseen sekä tutki tiedon luomiseen perustuvia menetelmiä toteuttamalla kolme opetuskokeilua.

Opetuskokeiluissa havaittiin, että tiedon luomisen menetelmiä voidaan soveltaa mielekkäällä tavalla rakennustuotannon opintojaksoilla. Menetelmää hyödyntämällä voidaan tukea opiskelijoiden syväsuuntautunutta lähestymistapaa. Opiskelijat kokivat menetelmän edistävän heidän oppimistaan.

– Menetelmän soveltamiseen liittyy myös haasteita, koska kaikki opiskelijat eivät ole välttämättä valmiita avoimien ongelmien ratkaisemiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen. Osa opiskelijoista onkin kokenut epävarmuutta oppimisprosessissaan, Alpo Salmisto pohtii.

Diplomi-insinööri Alpo Salmiston rakennustekniikan alaan kuuluva väitöskirja Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen ja tiedon luomisen menetelmät rakennustekniikan yliopistokoulutuksessa tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa perjantaina 8.3.2019 kello 12 alkaen Hervannan kampuksella Rakennustalon auditoriossa RG202 (Korkeakoulunkatu 5, Tampere). Vastaväittäjänä toimii dosentti Jukka Majava Oulun yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Kalle Kähkönen Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0977-0.