Hyppää pääsisältöön

Väitös: ”Suomessa yritysten on nähtävä ilmastonmuutos bisnesmahdollisuutena”

PaikkakuntaKanslerinrinne 1, Tampere
Tampereen yliopiston Pinni B -rakennuksen auditorio B1097
12.1.2019 12.00–16.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Yritystoimijoilla on keskeinen rooli ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa. Perinteisesti bisneksen intressien on nähty kumpuavan yksipuolisesti taloudellisen kasvun tavoittelusta ja kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa yritystoiminta on nähty pikemminkin ongelmien aiheuttajana kuin niiden ratkaisijana.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Johanna Kentala-Lehtonen tutki kansainvälisen politiikan väitöskirjassaan, millä tavoin suuret suomalaiset bisnestoimijat ovat vastanneet ilmastopolitiikkaan 2010-luvun vaihteessa, miten toimijoiden intressit ovat muovautuneet vuorovaikutuksessa ilmastopolitiikan kanssa ja miten vahvistunut tieteellinen ymmärrys ilmastonmuutoksen etenemisestä on vaikuttanut myös yritystoimintaan.

− Kansainvälisen politiikan tutkimuksessa bisnestoimijat nähdään useimmiten pelkästään taloudellisen voiton tavoittelijoina, ilman että niiden motiivien tai strategioiden muutosta tarkasteltaisiin suhteessa politiikan ja yhteiskunnan normien muutokseen. Nähdäkseni on kuitenkin keskeistä ymmärtää, millä tavoin yritysten ja bisnestoimijoiden identiteetti, intressit ja niistä seuraavat strategiset valinnat muotoutuvat ja miten niihin voidaan vaikuttaa, jotta ilmastonmuutoksen torjunnan kaltaisessa valtavassa haasteessa voitaisiin onnistua, Kentala-Lehtonen toteaa

Suomessa bisnestoimijat eivät ole missään vaiheessa kyseenalaistaneet ilmastonmuutosta ilmiönä vaan hyväksyneet sen vähintäänkin ”poliittisena faktana”, joka on otettava tosissaan. Sen sijaan ne ovat poliittisilla strategioillaan pyrkineet suojautumaan ilmastopolitiikan haittapuolilta erityisesti esittämällä oman toimintansa osana ratkaisua, eikä osana ongelmaa. Näin ne pyrkivät oikeuttamaan liiketoimintansa jatkumisen myös tulevaisuudessa.

− Yksi tutkimukseni kiinnostavimmista löydöistä on, että Suomessa bisnestoimijoiden on sopivinta puhua ilmastonmuutoksen torjunnasta ennen muuta positiivisessa sävyssä ja tällöin korostettava niiden oman liiketoiminnan osuutta ongelman ratkaisemisessa sekä taloudellisia mahdollisuuksia, joita ilmastonmuutoksen torjuntaan sisältyy, Kentala-Lehtonen kertoo.

− Vaikka positiivinen sävy auttaa helpommin hyväksymään ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä toimia, seurauksena on ollut myös se, että poliittisessa keskustelussa käsitellään hyvin vähän sitä, mitä tapahtuu niille toimialoille ja yrityksille, joiden nykyinen bisnes muuttuu merkittävästi, kun ilmastonmuutoksen torjunta etenee. Tulevaisuudessa yritystoiminnan kannalta keskeiseksi kysymykseksi nousee se, miten estetään toimialojen välisiä intressikonflikteja ja löydetään hyväksyttävät sekä tehokkaat tavat torjua katastrofaalinen ilmastonmuutos, Kentala-Lehtonen pohtii.

Johanna Kentala-Lehtonen teki tutkimustyötä Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella vuosina 2009-2012 sekä Eurooppa-opintojen instituutissa (IES) Vrije Universiteit Brusselissa (VUB) Belgiassa vuosina 2013-2014. Vuodesta 2016 lähtien Kentala-Lehtonen on työskennellyt ylitarkastajana ja erityisasiantuntijana ympäristöministeriön ilmastoyksikössä ja viimeistellyt väitöskirjaansa työn ohessa. Kentala-Lehtonen asuu Helsingissä ja on kotoisin Halsualta, Keski-Pohjanmaalta.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Johanna Kentala-Lehtosen kansainvälisen politiikan alaan kuuluva väitöskirja Climate Change as Problem of Direction and Pace of Transition: Large Finnish Business Actors’ Identity, Interests and Political Response Strategies to Climate Politics tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa lauantaina 12.1.2019 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Markus Lederer Technical University of Darmstadtista. Tilaisuutta valvoo yhteiskuntatieteiden tohtori Eero Palmujoki Johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0983-1