Väitös

Väitös: Opetusteknologialla voidaan tukea insinööriopiskelijan aktivointia

Hanna Kinnari-Korpela
Lyhyillä opetusvideoilla ja automaattisesti arvioitavilla matematiikan tehtävillä on mahdollista tukea insinöörimatematiikan opiskelua. Opetusteknologiat auttavat eriyttämään opetusta ja antamaan palautetta opiskelijan edistymisestä oppimisprosessin aikana. Menetelmien suunnitelmallisella hyödyntämisellä voidaan myös aktivoida opiskelijaa.

Filosofian maisteri Hanna Kinnari-Korpela tutki väitöskirjassaan ammattikorkeakoulutasoisen insinöörimatematiikan opetuksen kehittämistä erityisesti opetusteknologian hyödyntämisen ja opiskelijan aktivoimisen näkökulmista. Tutkimuksessa hyödynnettyjä opetusteknologioita olivat lyhyet opetusvideot ja tietokoneavusteinen matematiikan tehtävien arviointi.

Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa sitä, miten insinööriopiskelijat kokivat valitun opetusteknologian käyttämisen, ja vaikuttiko opetusteknologian hyödyntäminen opiskelijoiden aktiivisuuteen matematiikan opintojaksoilla. Käytännön opetustyöhön liittyvänä tutkimustuloksena syntyi toteutuskelpoinen toimintamalli sekä käytännön ohjeita AMK-tasoisen insinöörimatematiikan opetuksen järjestämiseksi opetusteknologiaa hyödyntäen. Teoreettisesta näkökulmasta työ tarkasteli aktiivista oppimista tukevien elementtien sisällyttämistä toimintamalliin.

Tutkimustulosten perusteella lyhyet opetusvideot ja tietokoneavusteinen arviointi todettiin käyttökelpoisiksi menetelmiksi matematiikan opiskelussa. Niiden avulla on mahdollista eriyttää opetusta, aktivoida opiskelijoita ja antaa palautetta opiskelijan edistymisestä oppimisprosessin aikana. Opetusteknologian hyödyntäminen edellyttää kuitenkin suunnitelmallisuutta.

– Tutkimus osoitti, että opiskelijat käyttivät opetusvideoita erilaisissa oppimistilanteissa. Videoiden hyödyiksi koettiin muun muassa niiden toistettavuus ja se, että omaan tahtiin videoita katsomalla oli enemmän aikaa sisäistää ja oppia opetettuja asioita, Kinnari-Korpela toteaa.

Kinnari-Korpelan väitöskirjatyön tuloksia voidaan hyödyntää matematiikan opetuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden aktivoimisessa.

Väittelijä Hanna Kinnari-Korpela on kotoisin Valkeakoskelta ja työskentelee TAMKissa tietotekniikan koulutuspäällikkönä.

Filosofian maisteri Hanna Kinnari-Korpelan tietojohtamisen, erityisesti tekniikan pedagogiikan, alaan kuuluva väitöskirja Enhancing Learning in Engineering Mathematics Education: Utilising Educational Technology and Promoting Active Learning tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa perjantaina 29.3.2019 klo 12 alkaen Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen Konetalon salissa K1702 (Korkeakoulunkatu 6). Vastaväittäjänä toimii professori Raija Hämäläinen Jyväskylän yliopistosta. Tilaisuutta valvoo professori Petri Nokelainen Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1013-4