Tapahtuma

Väitös: Opettaja auttamassa pk-yrityksiä kiristyvässä ja kansainvälistyvässä kilpailussa

Hannu Halonen
Hannu Halonen tutki väitöstyössään, miten ammatilliset oppilaitokset ja pk-yrittäjät voisivat tehdä parhaiten molempia hyödyttävää yhteistyötä. Yksi avainasioita on opettajien verkostoituminen työelämän edustajien kanssa.

Tulevaisuuden osaamishaasteita ei ratkaista nykyisen koulutusjärjestelmän avulla, sanoi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen helmikuussa. Moni yritys ja oppilaitos tekee jo nyt hyvää yhteistyötä, mutta määrää tulisi lisätä edelleen. Tärkein reitti yhteistyöhön on vuoropuhelu yrittäjien ja oppilaitosten toimijoiden välillä. Oppilaitosten on jalkauduttava nykyistä enemmän yrityksiin.

– Opettajien ammatillisen osaamisen kehittymisen kannalta olennainen asia on verkostoituminen työelämän edustajien kanssa, Tampereen yliopistossa väittelevä Hannu Halonen kertoo.

– Verkostoituminen työelämän edustajien kanssa perustuu tavallisimmin opettajien omiin, usein pidempiaikaisiin suhteisiin. Niiden ylläpitäminen ja vahvistaminen tapahtuvat henkilökohtaisella tasolla toistuvan ja jatkuvan vuorovaikutuksen kautta, Halonen sanoo.

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö on muuttanut voimakkaasti muotoaan viime vuosikymmenten aikana ja myös niiden valtionosuusrahoitusta on leikattu viime vuosina 190 miljoonaa euroa. 2010-luvun puolivälissä astui voimaan ammatillisen koulutuksen reformi. Reformin yhtenä tavoitteena on lisätä opiskelijoiden oppimista työelämässä. Hannu Halonen rakensi tutkimuksessaan mallin, jolla osaltaan vastataan reformin tuomiin haasteisiin.

– Teorian ja empirian pohjalta on syntynyt käsitys kumppanuusosaamisen, verkosto-osaamisen sekä innovaatio- ja kehittämisosaamisen välisistä rajapinnoista. Näiden rajapintojen pohjalta syntyi toimiva malli opettajien ja pk-yritysten henkilöstön välisestä vuorovaikutuksesta, osaamisen hyödyntämisestä ja kehittämisestä. Tämä malli mahdollistaa win-win-periaatteen toteutumisen toimijoiden välillä, Halonen kertoo.

Diplomi-insinööri Hannu Halosen väitöskirja ammatillisten oppilaitosten opettajien ja pk-yritysten henkilöstön välinen vuorovaikutus osaamisen hyödyntämisessä ja kehittämisessä. Väitöskirja tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa 1.6.2019 klo 12 Festia-rakennuksen auditoriossa Pieni Sali 1 (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Juha Kinnunen Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Nina Helander Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua verkossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1128-5