Kirjasto

Uutuuskirja selvittää tarkastusalan uusia haasteita ja yhteiskunnallisia vaatimuksia

TUP uuuskirjan kansi
Tarkastuksen, arvioinnin ja valvonnan merkitys yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti sekä Suomessa että maailmalla. Tarkastusalalla on odotettavissa 2020-luvulla monia muutoksia, ja alan toimintaympäristö on murroksessa.

Yhteiskunnan tarkastukselle, arvioinnille ja valvonnalle asettamat vaatimukset ja odotukset kasvavat muuttuvassa toimintaympäristössä, ja samalla kehittyvät myös alan toimijoiden käsitykset tarkoituksenmukaisista toimintatavoista. Muutoksessa ovat niin alan standardit kuin teknologiat. Myös koronaviruspandemia on asettanut tarkastusalan, organisaatioiden omavalvontamekanismit sekä arvioinnin uudenlaisten haasteiden ja yhteiskunnallisten vaatimusten eteen. Esimerkiksi tilintarkastuksessa muuttuneet olosuhteet vaikuttavat yritystoiminnan jatkuvuuden arvioinnin edellytyksiin sekä johdon toiminnan lainmukaisuuden arvioinnin merkityksen korostumiseen.

Kokoomateos Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa luotaa kattavasti niin sääntely-ympäristön muutossuuntia kuin tarkastuksen ja valvonnan ajankohtaisia soveltamisongelmia. Artikkeliteos on monitieteinen ja kysymyksenasetteluissaan yksityisen ja julkisen rajan ylittävä. Alan ajankohtaisia ilmiöitä tarkastellaan käytännönläheisesti ja vahvasti tieteelliseen tutkimustietoon nojautuen. Siinä yhdistyvät empiirinen, käsiteanalyyttinen ja oikeudellinen tutkimusote. Teos soveltuu muun muassa tilintarkastuksen ja arvioinnin ammattilaisille, opiskelijoille ja tutkijoille.

Teos jatkaa joka toinen vuosi järjestettävän Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposiumin teemoihin keskittyvien kirjojen sarjaa. Sen julkistaminen on osa Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposiumia 2021, joka pidetään Tampereen yliopistossa 19.-20.8.

Tampere University Pressin kustantama e-kirja on avoimesti saatavilla Trepo julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN Libraryssa.

Lili-Anne Kihn, Lasse Oulasvirta, Janne Ruohonen, Jaakko Rönkkö, Matti Urpilainen ja Jani Wacker (toim.) Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa. Tampere: Tampere University Press, 2021. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-032-8

Lisätietoja: T&A-ohjelman johtaja, professori Lasse Oulasvirta, lasse.oulasvirta [at] tuni.fi ()

Lisätietoja Tampere University Pressin julkaisutoiminnasta:

tup [at] tuni.fi ()
Tampere University Press

Uusimmat uutiset kategoriassa Kirjasto

Uusimmat uutiset