Tutkimus

Uudet EU-kumppanuudet edistävät tutkimusyhteistyötä muun muassa fotoniikan, datateknologian, kiertotalouden ja terveyden aloilla

Kuvakollaasi Tampereen yliopsiton tutkimusaloista
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto on mukana yli tusinassa uudessa eurooppalaisessa kumppanuushankkeessa. Horisontti Eurooppa -kumppanuuksilla yliopisto vahvistaa tutkijoidensa integroitumista eurooppalaisiin tutkimusverkostoihin ja vahvistaa pitkäjänteisesti vaikuttamismahdollisuuksiaan eurooppalaiseen tutkimuspolitiikkaan.

Euroopan komissio uudistaa tutkimuspolitiikkansa vuorovaikuttamisen ytimeen kuuluvat tutkimus- ja innovaatiokumppanuudet osana Horisontti Eurooppa -ohjelmaa. Komissio on tunnistanut 49 jäsenvaltioiden, tutkimusrahoittajien, tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja muiden yhteisöjen välistä taustoiltaan ja toiminnoiltaan erilaista kumppanuutta, jotka luovat synergioita eri EU-politiikkojen ja EU-ohjelmien välillä. Osa kumppanuuksista on nyt vahvassa kehittämisvaiheessa, osa taas alkaa vasta seuraavan työohjelman myötä vuosina 2023–2024.

Tampereen yliopisto on mukana yhteensä 13 kumppanuuksiin liittyvässä verkostossa.  Jo aiemmin yliopisto on osallistunut joidenkin teollisuus- ja tutkimusyhteenliittyminen toimintaan.

– Yliopisto on ollut aktiivinen joissakin vaikuttajaorganisaatioissa, mutta toiminta on jäänyt usein pistemäiseksi eikä kumppanuuksien mahdollisuuksia olla hyödynnetty täysimääräisesti, kertoo yliopiston innovaatio- ja kumppanuuspalveluiden johtaja Pauli Kuosmanen.

Nyt kumppanuuksien uusiutuessa on hyvä hetki tarkastella myös sisäistä organisoitumista ja tiedonkulkua eri kumppanuuksiin osallistuvien tutkijaryhmien välillä.

– Tarkoitus on koota eri kumppanuuksissa aktiivisesti toimivat tutkijat yhteen keskustelemaan laajemmin eurooppalaisesta tutkimuspolitiikasta ja vaihtamaan kokemuksia eri kumppanuuksien toimeenpanovaiheesta, EU-kumppanuuksia koordinoiva kansainvälisten suhteiden päällikkö Ilkka Virtanen sanoo.

Kumppanuuksissa on tarvetta monitieteiselle osallistujajoukolle, sillä monilla tutkimusaloilla tavoitellaan laajaa yhteiskunnallista muutosta. Esimerkiksi liikenteen kumppanuushanke Cooperative, connected and automated mobility (CCAM) pureutuu teknisten ratkaisujen ohella liikennejärjestelmämuutoksen yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Verkostoituminen tuo tutkimukselle arvokasta tietoa ja lisää näkyvyyttä

Professori Mircea Guina on osallistunut fotoniikan alan kumppanuustoimintaan jo yli kymmenen vuoden ajan. Hän on toiminut aktiivisesti eri rooleissa Photonics21-teknologia-alustassa. Vuosien varrella Guina on ollut mukana eri työryhmissä sekä kirjoittanut kannanottoja ja luonnoksia työohjelmien sisältöihin.

– Suurin hyöty mukana olosta on saada tietää työohjelman painopisteet ennen muita. Verkostomaisen työskentelyn kautta myös yritysten teknologiahaasteet tulevat ilmi, toteaa nykyisin alustan johtokunnassa vaikuttava Guina.

Guina korostaa myös yliopiston ja tutkimusalan näkyvyyden merkitystä, sillä teknologia-alustan jäseninä ovat käytännössä kaikki merkittävät alan yritys- ja tutkimustoimijat.

– Aina kun kommentoit, jaat myös omaa osaamistasi, jonka muut yhdistävät Tampereen fotoniikkaklusteriin, professori Guina sanoo.

– Koska fotoniikka määritellään keskeiseksi mahdollistavaksi teknologiaksi, yliopistoyhteisömme suuri haaste on rakentaa lisää yhteyksiä muihin teknologia-alustoihin. Tämän vuoksi eri kumppanuuksien yhdistäminen ja näkyvyytemme lisääminen yliopistotasolla on hyvin ajankohtaista, hän lisää.

Photonics21 valmistelee yhteistyössä komission kanssa uutta fotoniikka-alan kumppanuutta, jonka on tarkoitus nostaa alan eurooppalainen tutkimus maailman kärkeen. Fotoniikalla on myös merkittävä läpileikkaava rooli eri sovellusaloilla kuten terveysteknologioissa ja turvallisuudessa. Nykyisellään alustalla on yli 3 000 jäsentä, joista merkittävä osa on pk-yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita.

Yliopisto vaikuttaa kumppanuuksien kautta

Yliopisto osallistuu useisiin kumppanuuksiin olemalla kumppanuutta koordinoivan yhteisön jäsen. Keskeinen toimintamuoto on   olla aktiivinen ohjaavien strategisten tutkimus- ja innovaatioagendojen valmistelussa (SRIA), sillä ne suuntaavat tutkimuksen painopisteitä paitsi kumppanuuden sisällä, myös uusien Horisontti Euroopan -työohjelmien valmistelussa.

Kumppanuudet vaikuttavat rahoitushakujen sisältöön. Teemat ja painotukset nousevat kumppanuuksien laatimien strategisten tutkimusagendojen pohjalta ja vaikuttavat paitsi komission jakamaan rahoitukseen, myös kansallisten tutkimusrahoittajien yhteistyössä avaamien hakujen sisältöihin. Kumppanuudet edistävät myös verkottumista tutkijoiden ja T&K-painotteisten yritysten välillä.

Horisontti Euroopan kumppanuuksista voi lukea lisää komission sivuilta.

Tampereen yliopisto on tällä hetkellä mukana seuraavissa EU-kumppanuuksia valmistelevissa tahoissa:

Lisätiedot

Pauli Kuosmanen
+358 50 304 5934

pauli.kuosmanen [at] tuni.fi

Ilkka Virtanen
+358 40 849 0232

ilkka.virtanen [at] tuni.fi

 

Editoitu 4.11.2021: EOSC lisätty EU-kumppanuushankkeiden listaan.

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset