Hyppää pääsisältöön

Ulkomaalaistaustaisten opettajien osaamista ei saa heittää hukkaan

Julkaistu 27.4.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Omenan kuva
Jotta ulkomaalaistaustaisten opettajien ammattitaito ei mene Suomessa hukkaan, tarvitaan uusia keinoja heidän työllistämisekseen koulutustaan vastaaviin töihin. Ulkomailla kouluttautuneilta opettajilta vaaditaan täydentäviä opintoja, jotta heidän tutkintonsa voidaan rinnastaa suomalaiseen tutkintoon. Opintojen täydentämiseen ei kuitenkaan ole selkeää reittiä, ja pätevyyden saavuttaneidenkin on vaikea työllistyä.

Juuri käynnistyneessä Opettajaksi Suomeen (OSU) -hankkeessa asiaan vaikutetaan valtakunnallisesti Suomen viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun avulla.  Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu TAOK toimii hankkeen koordinoijana.

Vastaamme Pirkanmaalla hankkeen toteutumisesta. Meille kuuluu myös vastuu koko hankkeen johtamisesta ja taloudesta. Nyt alkuvaiheessa kokoonnumme ammatillisten opettajakorkeakoulujen edustajien kesken ja lähdemme suunnittelemaan toimintaa, kertoo hankkeen projektipäällikkö, Seppo Janhonen Tampereen ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Seppo Janhonen
Muiden oppilaitosten ja yhteistyötahojen kanssa tehtävä yhteistyö eri alueilla tulee olemaan tärkeää, toteaa yliopettaja ja projektipäällikkö Seppo Janhonen Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Hakuprosessia kehitetään sujuvammaksi

Ulkomailla opettajankoulutuksen suorittaneiden mahdollisuus päästä vaadittaviin täydentäviin opintoihin suomalaiseen opettajakorkeakouluun ovat heikot, koska opettajakorkeakoulujen hakukriteerit soveltuvat heille huonosti.

Tarkoituksenamme on parantaa ulkomaalaistaustaisten opetusalalle tähtäävien pääsyä opintoihin ja jo opettajiksi kouluttautuneiden työllistymisvalmiuksia, sanoo hanketta valmistellut osaamispäällikkö Päivi Vartiainen Tampereen ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Hankkeen avulla rinnastamispäätöksen omaaville kehitetään erillishakuna täydentävien opintojen yksilöllisiä opintopolkuja. Kohderyhmän työllistymistä tuetaan kielitaidon vahvistamisen, uraohjauksen, harjoittelun ja verkostojen rakentamisen keinoin.

Opettajuuden moninaisuudelle on tilaa

Tampereen ammattikorkeakoulussa ja korkeakouluyhteisössä löytyy tilaa moninaisuudelle ja siihen suhtaudutaan positiivisesti. Ulkomaalaistaustaisia opettajia tarvitaan nuorille roolimalleiksi, koska se viestii heidän omista mahdollisuuksistaan työelämässä. Kulttuurisesti nykyistä moninaisempi opettajakunta tukee yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.

TAMKin yhtenä yhteistyökumppanina on Tampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen palvelut, kuten Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus.

On tärkeää, että opettajien monikulttuurisuus ja moninaisuus näkyisivät tulevaisuudessa yhä enemmän opettajakunnassa kaikilla kouluasteilla, erityisesti myös ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa, Vartiainen sanoo.

Päivi Vartiainen
Tarkoituksenamme on parantaa ulkomaalaistaustaisten opetusalalle tähtäävien pääsyä opintoihin ja jo opettajiksi kouluttautuneiden työllistymisvalmiuksia, sanoo OSU-hanketta valmistellut osaamispäällikkö Päivi Vartiainen Tampereen ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Rekrytoinneissa hyödynnetään alueellisia yhteistyöverkostoja ja kehittämisoppilaitoksia.

Valmistelemme ensi syksyn erillishakua täydennyskoulutukseen, rekrytoimme verkostokummeja ja otamme yhteyksiä yhteistyötahoihin ja valmistelemme Opettajaksi Suomeen -verkkokurssia, joka jää opettajakorkeakoulujen käyttöön hankkeen jälkeen. Laaja oppimiskokonaisuus sisältää muun muassa suomen kieltä, suomalaista koulutusjärjestelmää ja uraohjauksellisia elementtejä, Vartiainen kertoo.

Muiden oppilaitosten ja yhteistyötahojen kanssa tehtävä yhteistyö eri alueilla tulee olemaan tärkeää, Janhonen toteaa.

On hienoa, että saamme käyttää omaa innostustamme näin merkityksellisessä hankkeessa, Janhonen ja Vartiainen iloitsevat.

 

***

Opettajaksi Suomeen, OSU-hanke, on valtakunnallinen, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka toteutetaan 13.4.2021-30.9.2023. Tampereen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun lisäksi mukana ovat Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

 

Lisätietoa:

Seppo Janhonen, OSU-hankkeen projektipäällikkö, yliopettaja, Pedagogiset ratkaisut, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu,  seppo.janhonen [at] tuni.fi (), p. 040 5067 131

Päivi Vartiainen, osaamispäällikkö, Pedagogiset ratkaisut, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, paivi.vartiainen [at] tuni.fi (),  p. 040 6635 485

 

Teksti: Arja Lundan

Kuvat: Pääkuva Pixabay, henkilökuvat Emmi Suominen