Väitös

Työpaikkatason ammatillinen edunvalvonta edellyttää tunnetyötä ja työelämän muutokseen mukautumista

Tohtori
Matalapalkkaisen ja naisvaltaisen yksityisen palvelusektorin luottamushenkilötoiminnassa korostuu edunvalvonnan verkostojen vahvistaminen ja jäsenhankintatyö, toteaa KM Ville Kainulainen väitöstutkimuksessaan. Työntekijöiden nopea vaihtuvuus ja työpaikkojen hajautuneisuus pieniin toimipisteisiin vaikeuttavat työpaikkatason edunvalvonnan perustusten rakentamista. Varsinkin nuoret työntekijät koetaan haastavana ryhmänä ammatillisen järjestäytymisen kannalta.

– Vuorovaikutussuhteiden merkitys luottamushenkilötoiminnassa korostuu aloilla, joilla ammattiliittojen toiminta ja jäsenyys eivät välttämättä ole kaikille tuttua. Samalla palvelutyön hajanainen kenttä ja työaikojen moninaisuus asettavat vuorovaikutussuhteiden muodostamiselle käytännön haasteita, Ville Kainulainen sanoo.

Kainulainen tuo tutkimuksessaan esille, miten luottamushenkilöiden toimintaympäristö yksityisillä palvelualoilla vaatii erilaisten intressien huomioimista ja kykyä tehdä nopeita päätöksiä. Tehtävässä edellytetään myös tunnetyötä, sillä luottamushenkilöiden on kyettävä muodostamaan toimivat neuvottelusuhteet työnantajaan ja samalla myös ansaittava työntekijöiden luottamus heidän etujensa valvojana.

Edunvalvontaa koskevissa oletuksissa elää käsitys vahvoista miesvaltaisista aloista ja helpommin periksi antavista naisvaltaisista aloista. Erojen ymmärtämisessä on kuitenkin tärkeää nostaa esille myös ala- ja työpaikkakohtaiset erot edunvalvonnan mahdollisuuksissa. Tutkimuksen tulokset tuovat esille, miten naisvaltaisilla palvelualoilla epävarmassa asemassa olevat työntekijät eivät välttämättä uskalla lähteä ajamaan oikeuksiaan. Näin ollen työntekijöiden kokema pelko rajaa myös luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksia.   

Kainulainen ottaa väitöskirjassaan kantaa myös sukupuolittuneen luottamusmies-termin käyttöön korvaamalla sen sukupuolineutraalilla luottamushenkilön käsitteellä. Käsitemuutoksen tarkoituksena on purkaa sukupuolittunutta edunvalvontapuhetta. Tämä tehdään huomioimalla luottamushenkilön aiempi rooli kattokäsitteenä vaihtamalla se työntekijöiden edustajan käsitteeksi.

Ville Kainulainen on kotoisin Helsingistä ja työskentelee tohtorikoulutettavana Suomen Akatemian rahoittamassa Gender, Power and Reconfigured Corporatism in Finland -tutkimushankkeessa sukupuolentutkimuksen oppiaineessa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Kasvatustieteen maisteri Ville Kainulaisen sukupuolentutkimuksen ja työelämänsuhteiden tutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Ay-aktiivien uusi arki? Ammatillisen edunvalvonnan muuttuvat käytännöt matalapalkkaisella ja naisvaltaisella yksityisellä palvelusektorilla tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa lauantaina 22.8.2020 klo 12 alkaen yliopiston päärakennuksen auditoriossa A1, Kalevantie 4. Vastaväittäjänä toimii dosentti Mika Helander Åbo Akademista. Kustoksena toimii professori Johanna Kantola yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Koronavirustilanteen takia väitöstilaisuuteen otetaan vain rajallinen määrä osallistujia ja sisäänpääsyn varmistaminen edellyttää erillistä ilmoittautumista. Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta, meeting ID: 658 0941 8421

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1603-7