Tapahtuma

Työelämän tutkimuspäivät 2019

Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ kaikille –teema haastaa osallistujia pohtimaan työelämän kiperiä kysymyksiä monipuolisesti.

Vuoden 2019 Työelämän tutkimuspäivien teema on ”Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ kaikille”. Kansainvälinen työjärjestö ILO täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja Työelämän tutkimuspäivät juhlistaa syntymäpäiväsankaria tematisoimalla päivien keskustelut ILO:n teemoja mukailevaksi.

Reilu, toimeentuloon riittävä ja palkitseva työ kaikille –teema haastaa osallistujia pohtimaan työelämän kiperiä kysymyksiä monipuolisesti. Reiluus työelämässä viittaa sekä juridiseen että psykologiseen sopimukseen niistä ehdoista, joilla työtä tehdään. Psykologinen sopimus on näistä kahdesta monimutkaisempi ja epämääräisempi, sillä usein on kyse sanattomista käytännöistä. Onko työntekijällä riittävästi vaikutusvaltaa, jotta hän voi kantaa tehtäviin sisältyvän vastuun? Joustavatko työnantaja ja työntekijä siten, että kumpikin hyötyy? Vallitseeko työelämässä tasa-arvo niin sukupuolen, iän, aseman kuin muidenkin ominaisuuksien osalta? Entä miten reiluus toteutuu globaalissa katsannossa?

Toimeentuloon riittävä työ viittaa keskeiseen yhteiskuntapoliittiseen kysymykseen työmarkkinoiden tarkastelussa. Ansiot voivat jäädä niukoiksi mm. riittämättömien työtuntien tai toimeksiantojen vuoksi ja toimeentuloa turvaavat järjestelmät eivät aina tunnista uusia ansainnan muotoja. Millä tavoin epäsäännöllisiä ansioita hankkiville voitaisiin turvata toimeentulo?

Palkitseva työ on osaamista hyödyttävää ja kehittävää, tyydytystä antavaa työtä. Se palkitsee niin työntekijöitä kuin työnantajiakin, sillä motivoitunut työntekijä on hyvä työntekijä. Pohjoismaisissa työelämäsuhteissa ja -käytännöissä työnantaja-työntekijä-kumppanuus on tuottanut hyviä tuloksia: miten pystymme jatkossa turvaamaan tämän myönteisen kehityskaaren?

Järjestäjä

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja Työelämän tutkimusyhdistys ry